Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition

Motion 2015/16:3397 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2015/16:100
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-04-27
Granskad
2016-05-03
Bordlagd
2016-05-10
Hänvisad
2016-05-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX


Motion till riksdagen

2015/16:3397

av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

med anledning av prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som

anförs

i motionen.

Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

1

INLEDNING

2

VIKTIGA FÖRSLAG

2.1

Kraftigt reducerad invandring med en Sverigevänlig politik

2.2

Gör din plikt – kräv din rätt

2.3

Låga skatter i stället för låga löner

2.4

Tillfälligt stopp för medborgarskap

2.5

Helt ny förberedelseskola för nyanlända skolungdomar

2.6

Inga asylansökningar vid Sveriges gräns

2.7

Enbart temporära uppehållstillstånd

2.8

Ny krisberedskap för flyktingmottagande

2.9

Omprövning

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU20
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.