Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2011/12:7 Tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Motion 2011/12:So2 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2011/12:7
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2011-10-19
Bordläggning
2011-10-26
Hänvisning
2011-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en ny utredning bör tillsättas med uppdrag att se över vilka ytterligare patientgrupper som bör ha rätt till särskilt tandvårdsstöd.

Motivering

I regeringens proposition Tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar (2011/12:7) föreslås bland annat ändringar i lagen om statligt tandvårdsstöd som innebär att det införs ett nytt stöd i form av ett särskilt tandvårdsbidrag. Bidraget ska kunna lämnas för tandvård till patienter med sjukdomar eller funktionsnedsättningar som medför risk för försämrad tandhälsa och ska få användas för betalning av ersättningsberättigande förebyggande tandvårdsåtgärder och abonnemangstandvård.

Vänsterpartiets ställningstaganden

Vi välkomnar regeringens initiativ till att göra tandvården mer tillgänglig för personer med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar eftersom många i dessa grupper lever i ekonomisk utsatthet. Vi beklagar dock att regeringen har valt att tidsmässigt flytta fram denna reform när vi vet att behovet av stöd är stort.

Vänsterpartiet delar även Handikappförbundens kritik av avgränsningen av patientgrupper som bör ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag. Regeringens förslag till begränsning är för snäv. Risken är stor att reformen inte uppfyller sitt syfte att skydda dem som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har ett förhöjt behov av tandvård. Med för snäva gränsdragningar eller för hårda prövningar av rätten till tandvårdsstöd utestängs människor som borde ingå. För att komma till rätta med detta problem anser Vänsterpartiet att en ny utredning bör tillsättas med uppdrag att se över vilka ytterligare patientgrupper som bör ha rätt till särskilt tandvårdsstöd. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 19 oktober 2011

Eva Olofsson (V)

Bengt Berg (V)

Marianne Berg (V)

Amineh Kakabaveh (V)

Lena Olsson (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en ny utredning bör tillsättas med uppdrag att se över vilka ytterligare patientgrupper som bör ha rätt till särskilt tandvårdsstöd.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.