Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2009/10:170 En enklare plan- och bygglag

Motion 2009/10:C14 av Sonia Karlsson och Christina Axelsson (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2009/10:170
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämning
2010-04-14
Bordläggning
2010-04-15
Hänvisning
2010-04-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om 5 kap. 19 § 2 och 3.

Motivering

En tidningsannons i ett ärende som kan påverka juridiska rättigheter och skyldigheter för enskilda måste ha ett reglerat innehåll för att garantera att alla får tillfälle att tillvarata sina intressen. De flesta av de punkter som anges i den föreslagna 5 kap. 19 § är högst motiverade. Det finns dock två punkter, som onödigtvis förlänger annonserna och dessutom gör dem mer svårlästa för den oinvigde:

 1. Punkt 2 säger att det av annonsen ska framgå om förslaget avviker från översiktsplanen.

 2. Detta är sällan en fråga man kan svara ett kortfattat ja eller nej på, utan den kräver ett längre resonemang.

 3. Punkt 3 säger att det av annonsen ska framgå vilken mark eller särskild rätt till mark som kan komma att tas i anspråk enligt 6 kap. 3 eller 4 §.

Att i en tidningsannons på ett entydigt och begripligt sätt redovisa de smala remsor och hörn av olika fastigheter som det oftast är fråga om, är näst intill omöjligt. Det förefaller dessutom poänglöst med tanke på att annonsen riktar sig till den breda allmänheten, medan den som med anledning av planen kan komma att få mark inlöst ändå alltid måste underrättas personligen via brev.

Stockholm den 14 april 2010

Sonia Karlsson (s)

Christina Axelsson (s)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om 5 kap. 19 § 2 och 3.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.