Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2000/01:57 Sammanhållen rovdjurpolitik

Motion 2000/01:MJ23 av Camilla Sköld Jansson (v)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2000/01:57
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2001-01-31
Granskning
2001-02-01
Bordläggning
2001-02-01
Hänvisningsförslag
2001-02-02
Hänvisning
2001-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen beslutar att ingen nedsättning av ersättning sker i
vinterbetesområden och i områden som omfattas av den norsk-svenska
renbeteskonventionen.
Motivering
I propositionen förelås differentierade ersättningar för
åretruntmarkerna respektive vinterbetesmarkerna. Motivet är
att ersättningen utgår per rovdjursförekomst och de rovdjur
som finns utanför åretruntmarkerna sägs till stor del leva på
annat än ren. Därför anses rovdjursförekomst kosta
renägarna mindre utanför åretruntmarkerna än innanför.
Denna argumentation är inte relevant för förhållanden i Jämtlands
län/Dalarna och inte heller för åretruntmarkerna längre norrut ovan
odlingsgränsen. Renbetesfjällsgränsen går många gånger uppe på kalfjäll.
En lodjursföryngring i den fjällnära skogen någon kilometer från samebyns
kalvningsland skulle alltså inte leva på renar. I Jämtland är så gott som
samtliga rovdjursföryngringar (lo) inventerade utanför åretruntmarkerna, men
många av dem ligger mycket nära denna gräns och rör sig såväl inom som
utom åretruntmarkerna. Under inventeringsperioden befinner de sig oftast
utom åretruntmarkerna i den fjällnära skogen där då även renar ofta befinner
sig. När renarna flyttar upp på kalvningslandet under våren följer rovdjuren
med.
Regeringens motiv för att reducera ersättningen är alltså inte relevant för
Jämtland/Dalarna och åretruntmarkerna längre norrut ovan odlingsgränsen.
Jag förslår därför att ingen nedsättning av ersättning sker i
vinterbetesområden och i områden som omfattas av den norsk-svenska
renb

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen beslutar att ingen nedsättning av ersättning sker i vinterbetesområden och i områden som omfattas av den norsksvenska renbeteskonventionen.
  Behandlas i
 2. Riksdagen beslutar att ingen nedsättning av ersättning sker i vinterbetesområden och i områden som omfattas av den norsksvenska renbeteskonventionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.