Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2000/01:57 Sammanhållen rovdjurspolitik

Motion 2000/01:MJ11 av Per Erik Granström och Laila Bäck (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2000/01:57
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2001-01-31
Granskning
2001-02-01
Bordläggning
2001-02-01
Hänvisningsförslag
2001-02-02
Hänvisning
2001-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om information och folkbildning i rovdjursfrågor.
Motivering
I rovdjursutredningen understryks vikten av att en rejäl
satsning sker på information i rovdjursfrågor till allmänheten
samt ett från staten fristående rov-djurscentrum någonstans i
Sverige.
I proposition 2000/01:57 betonas Grimsö forskningsstation och det
viltskadecenter som finns i dess anslutning. Det föreslås att Naturvårdsverket
bör fastställa viltskadecentrets organisation och formella status innan framtida
arbetsuppgifter och finansiering beslutas.
Vidare föreslås i propositionen att frågan om statliga medel till rovdjurs-
centrum bör hanteras inom ramen för regeringens uppdrag till
Naturvårdsverket om informationsfrågor.
Behovet av information till allmänheten kommer som vi motionärer ser
det att öka under de närmaste åren. Skall vi få en framgångsrik rovdjurspolitik
förutsätter det en bred folkbildningssatsning i rovdjursfrågor på det sätt som
pågår i bl.a. Orsa Björnpark. Det bör därför, i uppdraget till Naturvårdsverket,
förtydligas att ett rovdjurscentrum bör tillskapas med uppgift att svara för
information och folkbildning riktad till allmänhet och andra intressenter.

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om information och folkbildning i rovdjursfrågor.
  Behandlas i
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om information och folkbildning i rovdjursfrågor.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.