Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition

Motion 2000/01:Fi17 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2000/01:100
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
2001-05-02
Granskning
2001-05-04
Bordläggning
2001-05-04
Hänvisning
2001-05-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Motion till riksdagen
2000/01:Fi17
av Lundgren, Bo (m)
med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition
Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen beslutar godkänna de allmänna riktlinjerna för den
ekonomiska politiken i enlighet med vad som anförs i motionen.

2. Riksdagen godkänner beräkningen av de offentliga utgifterna och
fastställer preliminärt utgiftstaket för den offentliga sektorn till 1 125
miljarder kronor år 2002, 1 095 miljarder kronor 2003 och 1 112
miljarder kronor 2004 i enlighet med vad som anförs i motionen.

3. Riksdagen godkänner utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssy-
stemet vid sidan av statsbudgeten till 847 miljarder kronor år 2002, 859
miljarder kronor 2003 och 873 miljarder kronor 2004 i

Yrkanden (54)

 • 1
  Riksdagen beslutar godkänna de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
 • 1
  Riksdagen beslutar godkänna de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 2
  Riksdagen godkänner beräkningen av de offentliga utgifterna och fastställer preliminärt utgiftstaket för den offentliga sektorn till 1125 miljarder kronor år 2002, 1095 miljarder kronor 2003 och 1112 miljarder kronor 2004 i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 2
  Riksdagen godkänner beräkningen av de offentliga utgifterna och preliminärt fastställer utgiftstaket för den offentliga sektorn till 1125 miljarder kronor år 2002, 1095 miljarder kronor 2003 och 1112 miljarder kronor 2004 i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
 • 2
  Riksdagen godkänner beräkningen av de offentliga utgifterna och fastställer preliminärt utgiftstaket för den offentliga sektorn till 1125 miljarder kronor år 2002, 1095 miljarder kronor 2003 och 1112 miljarder kronor 2004 i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
 • 3
  Riksdagen godkänner utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten till 847 miljarder kronor år 2002, 859 miljarder kronor 2003 och 873 miljarder kronor 2004 i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
 • 3
  Riksdagen godkänner utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten till 847 miljarder kronor år 2002, 859 miljarder kronor 2003 och 873 miljarder kronor 2004 i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
 • 3
  Riksdagen godkänner utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten till 847 miljarder kronor år 2002, 859 miljarder kronor 2003 och 873 miljarder kronor 2004 i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 4
  Riksdagen beslutar fastställa ett långsiktigt mål om balans i de offentliga finanserna över en konjunkturcykel i enlighet med vad som anförs i motionen (6.4).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 4
  Riksdagen beslutar fastställa ett långsiktigt mål om balans i de offentliga finanserna över en konjunkturcykel i enlighet med vad som anförrs i motionen (6.4).
  Behandlas i
 • 4
  Riksdagen beslutar fastställa ett långsiktigt mål om balans i de offentliga finanserna över en konjunkturcykel i enlighet med vad som anförs i motionen (6.4).
  Behandlas i
 • 5
  Riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifterna på utgiftsområden för åren 2002-2004 i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
 • 5
  Riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifterna på utgiftsområden för åren 2002-2004 i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
 • 5
  Riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifterna på utgiftsområden för åren 2002-2004 i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 6
  Riksdagen beslutar godkänna riktlinjerna för budgetarbetet i enlighet med vad som anförs i motionen (kap. 9).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 6
  Riksdagen beslutar godkänna riktlinjerna för budgetarbetet i enlighet med vad som anförs i motionen (kap 9).
  Behandlas i
 • 6
  Riksdagen beslutar godkänna riktlinjerna för budgetarbetet i enlighet med vad som anförs i motionen (kap. 9).
  Behandlas i
 • 7
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en politik för företagsamhet och bättre fungerande arbetsmarknad (7:2).
  Behandlas i
 • 7
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en politik för företagsamhet och bättre fungerande arbetsmarknad (7:2).
  Behandlas i
 • 7
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en politik för företagsamhet och bättre fungerande arbetsmarknad (7:2).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 8
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om deltagande i det europeiska valutasamarbetet (6:10).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 8
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om deltagande i det europeiska valutasamarbetet (6:10).
  Behandlas i
 • 8
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om deltagande i det europeiska valutasamarbetet (6:10).
  Behandlas i
 • 9
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en inkomstskattereform (7:3).
  Behandlas i
 • 9
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en inkomstskattereform (7:3).
  Behandlas i
 • 9
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en inkomstskattereform (7:3).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 10
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skola och högre utbildning (7:4).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 10
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skola och högre utbildning (7:4).
  Behandlas i
 • 10
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skola och högre utbildning (7:4).
  Behandlas i
 • 11
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en ny och bättre sjukvårdspolitik (7:5).
  Behandlas i
 • 11
  Behandlas i
 • 11
  Behandlas i
 • 12
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om äldreomsorgen (7:6).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 12
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om äldreomsorgen 7:6).
  Behandlas i
 • 12
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om äldreomsorgen (7:6).
  Behandlas i
 • 13
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en socialförsäkringsreform (7:7).
  Behandlas i
 • 13
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en socialförsäkringsreform (7:7).
  Behandlas i
 • 13
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en socialförsäkringsreform (7:7).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 14
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en förbättrad infrastruktur (7:8).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 14
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en förbättrad infrastruktur (7:8).
  Behandlas i
 • 14
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en förbättrad infrastruktur (7:8).
  Behandlas i
 • 15
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en politik som gör det lättare att förena arbete och familj (7:9).
  Behandlas i
 • 15
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en politik som gör det lättare att förena arbete och familj (7:9).
  Behandlas i
 • 15
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en politik som gör det lättare att förena arbete och familj (7:9).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 16
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om den offentliga sektorns ansvar för sina kärnuppgifter (8:1).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 16
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av uppgiftsfördelningen mellan stat, kommun, det civila samhället och gemenskaperna (8.1).
  Behandlas i
 • 16
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om den offentliga sektorns ansvar för sina kärnuppgifter (8:1).
  Behandlas i
 • 17
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om den offentliga sektorns ansvar för sina kärnuppgifter (8:1).
  Behandlas i
 • 17
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om det inom kommunala utjämningssystemet.
  Behandlas i
 • 17
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om det inom kommunala utjämningssystemet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 18
  Riksdagen ger regeringen i uppdrag att lägga fram förslag om stimulans till kommunala skattesänkningar i enlighet med vad som anförs i motionen (8:3).
  Behandlas i
 • 19
  Riksdagen beslutar att dagens inomkommunala utjämningssystem skall upphöra att gälla 1 januari 2004 i enlighet med vad som anförs i motionen (8:5).
  Behandlas i
 • 20
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett nytt utjämningssystem för kommuner och landsting (8:5).
  Behandlas i
 • 21
  Riksdagen beslutar om omedelbara temporära förändringar av dagens utjämningssystem i enlighet med vad som anförs i motionen (8:5).
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.