Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1994/95:89 Förslag till alkohollag

Motion 1994/95:So18 av Roland Larsson (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1994/95:89
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
1994-11-21
Bordläggning
1994-11-22
Hänvisning
1994-11-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Enligt propositionens förslag 10 kap 9 § ska förberedelse
till hembränning bli straffbart. Enligt förslaget skall själva
innehavet av en destillationsapparat inte som nu bli
straffbart, utan det ska straffas som förberedelse. Detta är
enligt min mening en onödig konstruktion. Det torde vara
enklare att bevisa ett innehav av apparat än en förberedelse
till hembränning.
I förverkanderegeln i 11 kap 2 § skall förverkande ske först
då det kan bevisas att sprit tillverkats. Det innebär att denna
regel inte ger rätt att förverka på grund av förberedelse till
olovlig sprittillverkning då spriten ännu inte tillverkats.
Konsekvenserna härav blir att i de fall t ex polisen vid en
husrannsakan hittar en apparat och den misstänkte döms för
förberedelse till sprittillverkning skulle apparaten få behållas
av den misstänkte som om det inte kan bevisas att denne har
bränt. Därför vore det bättre att behålla nuvarande förbud om
att utan tillstånd inneha apparat och förverka apparaten pga
olovligt innehav.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om förverkande av destilleringsapparater.

Stockholm den 21 november 1994

Roland Larsson (c)


Yrkanden (2)

 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om förverkande av destilleringsapparater.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om förverkande av destilleringsapparater.
  Behandlas i

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.