Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

Motion 1990/91:Ub77 av Bengt Westerberg m.fl. (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1990/91:87
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
1991-03-06
Bordläggning
1991-03-11
Hänvisning
1991-03-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion
1990/91:N33 hemställs
1. att riksdagen beslutar öka antalet intagningsplatser på
högskolan till hösten med 4 000 utöver regeringens förslag,
för vilket ett särskilt anslag om 100 milj.kr. ställs till
regeringens disposition för budgetåret 1991/92,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om anslags- och styrsystemet för
högskolan.

Stockholm den 6 mars 1991

Bengt Westerberg (fp)

Birgit Friggebo (fp)

Kerstin Ekman (fp)

Jan-Erik Wikström (fp)

Karl-Göran Biörsmark (fp)

Charlotte Branting (fp)

Christer Eirefelt (fp)

Sigge Godin (fp)

Elver Jonsson

Yrkanden (4)

 1. att riksdagen beslutar öka antalet intagningsplatser på högskolan till hösten med 4 000 utöver regeringens förslag, för vilket ett särskilt anslag om 100 milj.kr. ställs till regeringens disposition för budgetåret 1991/92
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen beslutar öka antalet intagningsplatser på högskolan till hösten med 4 000 utöver regeringens förslag, för vilket ett särskilt anslag om 100 milj.kr. ställs till regeringens disposition för budgetåret 1991/92
  Behandlas i
 3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om anslags- och styrsystemet för högskolan.
  Behandlas i
 4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om anslags- och styrsystemet för högskolan.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.