Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

Motion 1990/91:Ub63 av Erling Bager m.fl. (fp, c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1990/91:87
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
1991-03-06
Bordläggning
1991-03-11
Hänvisning
1991-03-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
Mikroelektronikcentrum i Göteborg
Utvecklingen inom mikroelektronik -- alltifrån de första
transistorerna till dagens avancerade kretsar -- är kanske
den teknikfaktor som starkast påverkat näringslivet under
de senaste 10--20 åren. En omfattande forskning bedrivs
runt om i hela världen för att finna nya tekniker för att
tillämpa i näringslivet. Satsningar har också gjorts i Sverige
inom olika program som regering och riksdag beslutat om.
Ett viktigt område är forskningen kring de fysikaliska
fenomen som ligger bakom tillämpningarna, ett annat är
forskningen kring processer, komponenter och system. I
Göteborg bedriver Chalmers tekniska högskola (CTH),
inom vissa områden i samverkan med Göteborgs
universitet, en framgångsrik dynamisk och omfattande
verksamhet inom mikroelektroniken.
För att denna verksamhet, som omfattar ett 70-tal
forskare, skall kunna fortsätta utvecklas på ett för samhället
effektivt sätt, krävs att moderna laboratorielokaler, bl.a.
extremt rena rum, skapas och att verksamheten som bedrivs
inom olika delar av Chalmersområdet samlas i en byggnad.
En stärkt mikroelektronikverksamhet vid Chalmers
tekniska högskola ökar starkt sannolikheten för ökad
industriell mikroelektronikanvändning, både genom de
studerande som utbildas vid Chalmers tekniska högskola
och genom den forskning som bedrivs. Det gäller inte minst
inom storföretagen. En stärkt mikroelektronikverksamhet
skapar även möjlighet till differentiering av näringslivet. Ett
20-tal av Chalmers tekniska högskolas 190 groddföretag har
anknytning till mikroelektroniken.
Ett mikroelektronikcentrum skulle omfatta upp till ca 5
500 m2 bruksarea och regeringen har givit
byggnadsstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett
byggnadsprogram för denna yta. Byggnadsstyrelsen
kommer under våren att kunna redovisa ett sådant
byggnadsprogram.
Det är nu angeläget att finansieringen av det kommande
byggnadsprogrammet får sin lösning inom de ramar som
avsatts för högskolelokaler.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av finansiering av
mikroelektronikcentrum i Göteborg.

Stockholm den 6 mars 1991

Erling Bager (fp)

Kerstin Ekman (fp)

Ingela Mårtensson (fp)

Rune Thorén (c)


Yrkanden (2)

 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av finansiering av mikroelektronikcentrum i Göteborg.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av finansiering av mikroelektronikcentrum i Göteborg.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.