Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2022/23:79 Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling – höjt tak för avdraget

Motion 2022/23:2365 av Ida Gabrielsson m.fl. (V)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2022/23:79
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-04-03
Granskad
2023-04-06
Bordlagd
2023-04-11
Hänvisad
2023-04-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2022/23:79 Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling – höjt tak för avdraget.

Inledning

Regeringen föreslår i propositionen att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling förstärks. Det högsta sammanlagda avdrag från arbetsgivaravgifterna som får göras för samtliga personer som arbetar med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige höjs från 600 000 kronor till 1,5 miljoner kronor per månad. Det medför att taket för nedsättningen av den allmänna löneavgiften för personer som arbetar med forskning eller utveckling höjs i motsvarande mån. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023 och tillämpas på ersättning som utges efter den 30 juni 2023.

Vänsterpartiet prioriterar välfärden

En första nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling infördes av den borgerliga regeringen 2014. Vänsterpartiet röstade då emot förslaget. I proposition 2019/20:68 föreslog regeringen förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling genom en höjning av taket för avdraget från 230 000 kronor till 450 000 kronor, samtidigt som den allmänna löneavgiften sattes ned med 10 procent­enheter på sådan ersättning till personer som arbetar med forskning eller utveckling som berättigar till avdrag från arbetsgivaravgifterna. Vänsterpartiet röstade emot förslaget, som ändå antogs av riksdagen.

Genom proposition 2020/21:110 föreslog regeringen ytterligare förstärkning av detta avdrag genom att höja taken och sänka kraven för vilka anställda som omfattas. Även det förslaget röstade Vänsterpartiet emot. Det antogs dock av riksdagen.

Nu föreslår regeringen alltså att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling förstärks ytterligare. Det högsta sammanlagda avdraget från arbetsgivaravgifterna som får göras för samtliga personer som arbetar med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige höjs från 600 000 kronor till 1,5 miljoner kronor per månad.

Vänsterpartiet har kritiserat samtliga förslag på sänkta arbetsgivaravgifter för perso­ner som arbetar med forskning eller utveckling för att de varit undermåligt utredda. De införda möjligheterna till avdrag har inte utvärderats. Ingen internationell jämförelse har heller genomförts. Det finns också en uppenbar risk för att dessa tillåtande regelverk missbrukas så att nedsättningen används för personer som inte avses omfattas av den. Hur stor denna risk är hade kunnat analyseras om de tidigare förändringarna hade utvärderats. Denna kritik är fortsatt relevant, eftersom reformerna inte utvärderats.

Förslaget är dessutom uppenbarligen riktat till stora företag som har möjlighet att göra dessa avdrag i den omfattning som nu blir möjlig. Vänsterpartiet anser det inte vara prioriterat att subventionera just dessa företag.

Stöd till verksamheter och politikområden sker mest effektivt på utgiftssidan. Arbetsgivaravgifterna ska användas för att finansiera offentlig verksamhet och offent­liga försäkringar. Vänsterpartiet anser därför att dagens nedsättningar och undantag ska begränsas.

Sammantaget menar Vänsterpartiet att dessa brister gör att propositionen bör avslås.

Riksdagen bör avslå proposition 2022/23:79 Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling – höjt tak för avdraget. Detta bör riksdagen besluta.

 

 

Ida Gabrielsson (V)

Malcolm Momodou Jallow (V)

Maj Karlsson (V)

Isabell Mixter (V)

Daniel Riazat (V)

Karin Rågsjö (V)

Vasiliki Tsouplaki (V)

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen avslår proposition 2022/23:79 Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling - höjt tak för avdraget.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2022/23:SfU19
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.