Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2022/23:100 2023 års ekonomiska vårproposition

Motion 2022/23:2388 av Magdalena Andersson m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2022/23:100
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-05-02
Granskad
2023-05-02
Bordlagd
2023-05-03
Hänvisad
2023-05-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.

PDF
DOCX

Motion till riksdagen

2022/23:2388

av Magdalena Andersson m.fl. (S)

med anledning av prop. 2022/23:100 2023 års ekonomiska vårproposition

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Inledning

Det ekonomiska läget

Dystra utsikter i Sverige och i omvärlden

Omvärlden

Sverige

Svenska hushåll pressas hårt

Höga elpriser

Bostadsbyggandet faller kraftigt

En osäker arbetsmarknad

Svältkur för kommuner och regioner

Inriktningen för den ekonomiska politiken

Sverige behöver en plan för krisen

1. En plan för hushållens ekonomi för att lindra effekterna av inflationen

2. En plan för jobben för att bekämpa lågkonjunkturen

3. En plan för att säkra välfärden

Inflationen får inte bita sig fast

Långsiktiga behov får inte skymmas av krisen

Ta

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.