Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2022/23:100 2023 års ekonomiska vårproposition

Motion 2022/23:2385 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2022/23:100
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-05-02
Granskad
2023-05-02
Bordlagd
2023-05-03
Hänvisad
2023-05-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Motion till riksdagen

2022/23:2385

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

med anledning av prop. 2022/23:100 2023 års ekonomiska vårproposition

1   Sammanfattning

De svenska hushållen är hårt pressade av hög inflation och stigande räntor. Den nuvarande inflationskrisen har samtidigt blottlagt en rad olika dysfunktionella marknader. Dåligt reglerade marknader och bristen på konkurrens gör det lätt för företagen att höja sina priser och vinster.

Riksbanken har svarat på den stigande inflationen med en snabb penningpolitisk åtstramning. Den svenska ekonomin går nu in i en lågkonjunktur. I slutet av förra året minskade BNP och den väntas minska även under det första halvåret i år. Såväl hushåll som delar av näringslivet är pressade av hög inflation och stigande räntor. De måttliga

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen godkänner förslaget till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (avsnitt 9-10 i motionen).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU20
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.