Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2022/23:100 2023 års ekonomiska vårproposition

Motion 2022/23:2383 av Per Bolund m.fl. (MP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2022/23:100
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-04-27
Granskad
2023-05-02
Bordlagd
2023-05-03
Hänvisad
2023-05-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Motion till riksdagen

2022/23:2383

av Per Bolund m.fl. (MP)

med anledning av prop. 2022/23:100 2023 års ekonomiska vårproposition

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Inledning

Tillkommande förslag för 2023

Stöd till hushåll och barnfamiljer

Slopad matmoms på basvaror

Gratis frukost i skolan

Det förhöjda bostadsbidraget ska gå till de som behöver det mest

Stoppa den orättvisa behandlingen av personer födda 1957

Bryt fossilberoendet och stoppa miljöslakten

Sverigekortet

Elbilsbonus

Klimatanpassning

Flytta ut trålgränsen och inför ett omställningsstöd till hållbart fiske

Rädda ålen

Avveckla minkfarmarna och inför ett omställningsstöd

Stoppa inte omställningen, utan säkra kommunernas ekomål inom
upphandlingen

Säkra

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.