Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2021/22:25 Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall

Motion 2021/22:4264 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2021/22:25
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-11-03
Granskad
2021-11-03
Hänvisad
2021-11-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvidga reglerna ytterligare så att fler branscher omfattas, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Regeringen har i propositionen utvidgat reglerna om lättnad i beskattningen av personal­optioner i vissa fall så att fler företag ska omfattas. Regeringen föreslår att gränsen för antal anställda ska höjas till 150 stycken, att kravet på balansomslutning höjs till 280 miljoner kronor samt att styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som inte är anställda ska omfattas av förslaget.

Sverigedemokraterna välkomnar att regeringen går i rätt riktning, men förslaget måste utvidgas ytterligare så att fler branscher inkluderas. Att stänga ute innovativa före­tag för att de verkar inom en till synes icke innovativ bransch är felaktigt. Traditionella branscher såsom handel med råvaror, bank/finans, mark, fastigheter, försäkring, juridik och revision (som regeringen vill exkludera) ser vi tydliga innovativa utvecklingsfram­steg inom när det kommer till exempelvis fintech och legal tech. Det är därför inte rim­ligt att utesluta dessa innovativa företag med motiveringen att branschen i sig inte är innovativ. Sverige är ett av de mest innovativa länderna i världen och har en av världens starkaste startup-miljöer. Personaloptionerna har en viktig funktion vid rekrytering av talangfulla medarbetare och motiverar befintliga medarbetare när företag inte har möjlig­het att erbjuda en marknadsmässig lön. Därav bör regeringen utvidga branschbegräns­ningen så att även innovativa företag som bedriver verksamhet i traditionella branscher omfattas av reglerna.

 

 

Oscar Sjöstedt (SD)

 

Dennis Dioukarev (SD)

<

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvidga reglerna ytterligare så att fler branscher omfattas, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.