Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2014/15:99 Vårändringsbudget

Motion 2014/15:3089 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M, C, FP, KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2014/15:99
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-05-06
Bordlagd
2015-05-07
Granskad
2015-05-07
Hänvisad
2015-05-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Motion till riksdagen

2014/15:3089

av Anna Kinberg Batra m.fl. (M, C, FP, KD)

med anledning av prop. 2014/15:99 Vårändringsbudget

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag enligt regeringens förslag med de förändringar enligt kolumnen Avvikelse från regeringen som framgår av tabell 1 i motionen.

Riksdagen avslår regeringens förslag om ändrad beräkning av inkomster för 2015 (avsnitt 5.9 tabell 5.4 i propositionen).

Riksdagen avslår regeringens förslag till utgiftstak för staten (avsnitt 4 i propositionen).

Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken (avsnitt 2.1 i propositionen).

Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Yrkanden

 1. Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag enligt regeringens förslag med de förändringar enligt kolumnen Avvikelse från regeringen som framgår av tabell 1 i motionen.
  Behandlas i: Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU21
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 2. Riksdagen avslår regeringens förslag om ändrad beräkning av inkomster för 2015 (avsnitt 5.9 tabell 5.4 i propositionen).
  Behandlas i: Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU21
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 3. Riksdagen avslår regeringens förslag till utgiftstak för staten (avsnitt 4 i propositionen).
  Behandlas i: Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU21
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 4. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken (avsnitt 2.1 i propositionen).
  Behandlas i: Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU21
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 5. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken (avsnitt 2.2 i propositionen).
  Behandlas i: Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU21
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 6. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel (avsnitt 2.3 i propositionen).
  Behandlas i: Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU21
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 7. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift (avsnitt 2.5 i propositionen).
  Behandlas i: Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU21
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 8. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus (avsnitt 2.6 i propositionen).
  Behandlas i: Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU21
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 9. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (avsnitt 2.7 i propositionen).
  Behandlas i: Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU21
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 10. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) (avsnitt 2.8 i propositionen).
  Behandlas i: Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU21
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 11. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer (avsnitt 2.9 i propositionen).
  Behandlas i: Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU21
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 12. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980) (avsnitt 2.10 i propositionen).
  Behandlas i: Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU21
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 13. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980) (avsnitt 2.11 i propositionen).
  Behandlas i: Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU21
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 14. Riksdagen avslår regeringens föreslagna användning av anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet (avsnitt 6.15 i propositionen).
  Behandlas i: Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU21
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 15. Riksdagen avslår regeringens föreslagna användning av anslaget 1:17 Skolforskningsinstitutet (avsnitt 6.15 i propositionen).
  Behandlas i: Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU21
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 16. Riksdagen avslår regeringens föreslagna användning av anslaget 1:3 Skapande skola (avsnitt 6.16 i propositionen).
  Behandlas i: Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU21
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.