Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2014/15:85 Ökad individanpassning - en effektivare sfi och vuxenutbildning

Motion 2014/15:3052 av Robert Stenkvist m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2014/15:85
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-03-31
Granskad
2015-04-01
Bordlagd
2015-04-07
Hänvisad
2015-04-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att förtydliga den nya bestämmelsen i 20 kap. 31 § första stycket 1 skollagen (2010:800).

Motivering

Förslaget från regeringen om att individanpassa och effektivisera utbildningen svenska för invandrare är i grunden bra och något vi alla välkomnar. Att behärska svenska språket är grunden för både arbete och att komma in socialt i det svenska samhället. Däremot anser vi att det finns ett behov av att förtydliga den nya bestämmelsen i 20 kap. 31 § skollagen (2010:800), så att det framgår av ordalydelsen i paragrafens första stycke 1 att rätten till svenskundervisning gäller dem som är bosatta i landet i enlighet med myndighetsbeslut, utlänningslagen och gällande författning. Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag som tillgodoser detta.

 

.

Robert Stenkvist (SD)

 

<

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att förtydliga den nya bestämmelsen i 20 kap. 31 § första stycket 1 skollagen (2010:800).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2014/15:UbU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.