Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2014/15:107 Vissa frågor med anledning av införandet av en nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande

Motion 2014/15:3072 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2014/15:107
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-04-24
Granskad
2015-04-24
Bordlagd
2015-04-28
Hänvisad
2015-04-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen avslår proposition 2014/15:107 Vissa frågor med anledning av införandet av en nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande.

Motivering

Sverigedemokraterna vill självklart stärka kopplingarna mellan arbetsliv och studier så mycket som möjligt. Vi vill också förbättra anställningsbarheten för vårt utbildningssystem och dessutom inför relevanta system för validering. Vi har dock svårt att se hur detta förslag uppfyller dessa mål. I vilket fall måste det finnas bättre modeller än den som är presenterad i denna proposition.

 

Det är ytterst osäkert hur den indelning i olika nivåer som beskrivs i propositionen skall fungera och hur detta skall kunna uppfylla sitt syfte. Olika referensramar skall enligt förslaget kopplas samman och skapa förtroende för presumtiva arbetsgivare. Effekten av detta är dock ytterst spekulativ och då förslaget innebär kostnader och gissningsvis en hel del arbete avslår vi det. Vi förordar i stället mer renodlade system för v

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen avslår proposition 2014/15:107 Vissa frågor med anledning av införandet av en nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2014/15:UbU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.