Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition

Motion 2014/15:3090 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2014/15:100
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-05-06
Granskad
2015-05-06
Bordlagd
2015-05-07
Hänvisad
2015-05-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Motion till riksdagen

2014/15:3090

av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

med anledning av prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen.

Nyheter och viktiga satsningar

Sverigedemokraterna vill genom sin profilering mot svensk industri lyfta frågan om industrins framtid. Vi ser detta som en avgörande fråga för hur vi bibehåller en hög sysselsättning både i tätorter och på landsbygden. Utöver de konkreta satsningar som presenteras vill vi framhålla vårt förslag om en industrigaranti som går ut på att varje politiskt motiverad fördyrning för industrin ska matchas av en motsvarande lättnad i någon annan del av den industriella produktionen.

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU20
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare (49)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.