Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2012/13:100 2013 års ekonomiska vårproposition

Motion 2012/13:Fi12 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2012/13:100
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
2013-04-25
Bordläggning
2013-05-13
Hänvisning
2013-05-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

1 Sammanfattning

1.1Landsbygdslyftet!

Sverigedemokraterna lanserar i detta budgetdokument en gedigen satsning på den svenska landsbygden, där 1,4 miljoner svenskar bor och verkar. Tyvärr är många landsbygdskommuner också avfolkningskommuner. Visserligen har urbaniseringstrenden naturliga förklaringar men vi avser att föra en politik för hela Sverige.

Nuvarande regering har slagit in på fel linje i flertalet frågor som rör landsbygdens villkor. Sverigedemokraterna ser att det finns näringar som kan blomstra på landsbygden och att avfolkningstrenden kan motverkas genom att skapa optimala förutsättningar för tillväxt och sysselsättning i landsbygdsmiljöer. Många företag kan antas må bättre i landsbygden än i tätort. Exempel på detta är företag som inte har samma nytta av de skalfördelar

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.