Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2008/09:99 2009 års proposition om vårtilläggsbudget

Motion 2008/09:Fi21 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2008/09:99
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
2009-04-29
Inlämning
2009-04-30
Bordläggning
2009-05-04
Hänvisning
2009-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Motion till riksdagen
2008/09:Fi21
av Mona Sahlin m.fl. (s)
med anledning av prop. 2008/09:99 2009 års proposition om vårtilläggsbudget
s33301
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen avslår förslaget om att bemyndiga regeringen att under 2009 besluta om att avyttra samtliga aktier i Nord Pool ASA eller avveckla bolaget.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen löpande ska följa utvecklingen inom Försäkringskassan och vid behov återkomma till riksdagen med förslag om ökade resurser.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen löpande ska följa utvecklingen inom polisorganisationen och återkomma till riksdagen med förslag om ökade resurser.
Riksdagen tillkännager för regeringen

Yrkanden (10)

 • 1
  Riksdagen avslår förslaget om att bemyndiga regeringen att under 2009 besluta om att avyttra samtliga aktier i Nord Pool ASA eller avveckla bolaget.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
 • 1
  Riksdagen avslår förslaget om att bemyndiga regeringen att under 2009 besluta om att avyttra samtliga aktier i Nord Pool ASA eller avveckla bolaget.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen löpande ska följa utvecklingen inom Försäkringskassan och vid behov återkomma till riksdagen med förslag om ökade resurser.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen löpande ska följa utvecklingen inom Försäkringskassan och vid behov återkomma till riksdagen med förslag om ökade resurser.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
 • 3
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen löpande ska följa utvecklingen inom polisorganisationen och återkomma till riksdagen med förslag om ökade resurser.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
 • 3
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen löpande ska följa utvecklingen inom polisorganisationen och återkomma till riksdagen med förslag om ökade resurser.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behov av ökade statsbidrag till kommunerna redan 2009 och om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om detta.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behov av ökade statsbidrag till kommunerna redan 2009 och om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om detta.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
 • 5
  Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen i tilläggsbudgeten enligt uppställning:
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
 • 5
  Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen i tilläggsbudgeten enligt uppställning:
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.