Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2008/09:176 Konkurrens på spåret

Motion 2008/09:T16 av Peter Pedersen m.fl. (v, s, mp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2008/09:176
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämning
2009-04-15
Bordläggning
2009-04-16
Hänvisning
2009-04-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Motion till riksdagen

2008/09:T16

av Peter Pedersen m.fl. (v, s, mp)

med anledning av prop. 2008/09:176 Konkurrens på spåret

-v060

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Bakgrund 2

4 Ideologiskt förblindad 2

4.1 Bytesresorna försämras 3

4.2 Regeringen kan försämra utbudet 4

5 Sätt resenären i centrum 7

6 De rödgrönas förslag 8

6.1 Bibehåll SJ:s ensamrätt 8

6.2 Öka underhållet till järnvägen 8

6.3 Öka investeringarna till järnvägen 8

6.4 Öka statens bidrag till kollektivtrafiken 9

6.5 Öka resenärens trygghet och rätt till information 9

2 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens proposition Konkurrens på spåret, som innebär att SJ:s ensamrätt till kommersiell persontrafik på järnvägsnät som förvaltas

Yrkanden (5)

 1. Riksdagen avslår regeringens proposition Konkurrens på spåret, som innebär att SJ:s ensamrätt till kommersiell persontrafik på järnvägsnät som förvaltas av staten avskaffas.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att statens medel till banunderhåll måste öka.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att framtidens transport- och klimatpolitik måste baseras på överflyttning av såväl gods- som persontrafik till järnväg och annan spårbunden trafik, vilket innebär kraftfulla satsningar på investeringar i nya järnvägar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten bör bidra till investeringar i kollektivtrafikens infrastruktur som en del av den övergripande infrastrukturpolitiken.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör utreda möjligheten och förutsättningarna för att skapa ett resanderåd.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.