Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition

Motion 2008/09:Fi26 av Lars Ohly m.fl. (v)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2008/09:100
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
2009-05-04
Bordläggning
2009-05-05
Hänvisning
2009-05-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF
Motion till riksdagen

2008/09:Fi26

av Lars Ohly m.fl. (v)

med anledning av prop. 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition

v063

1 Sammanfattning

Fler jobb, bättre jobb

Investera Sverige ur krisen

Världen står i dag inför två stora utmaningar: en djup ekonomisk kris och oroande klimatförändringar. Vänsterpartiet menar att det är nu vi måste satsa för framtiden. På så sätt kan vi stimulera ekonomin, skapa jobb och minska vår miljö- och klimatpåverkan. Vi föreslår därför kraftfulla satsningar på infrastruktur, miljöteknik och välfärd. Det är nödvändiga investeringar som samtidigt ger oss bättre förutsättningar att möta framtiden.

Kvalitet i välfärden

Vi vill höja ambitionsnivån i skolan, vården och omsorgen permanent. Vi behöver mindre grupper i förskolan,

Yrkanden

 1. Riksdagen avslår regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och för budgetpolitiken.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
 2. Riksdagen avslår regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och för budgetpolitiken.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 3. Riksdagen godkänner utgångspunkter för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 4. Riksdagen godkänner utgångspunkter för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör låta utreda frågan om förutsättningar för att utöka det statliga bankägandet (se kapitel 13:2).
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör låta utreda frågan om förutsättningar för att utöka det statliga bankägandet (se kapitel 13:2).
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör låta utreda frågan om hur fler lokala aktörer, gärna i form av sparbanker, kan ges förutsättningar att starta bank (se kapitel 13:3).
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör låta utreda frågan om hur fler lokala aktörer, gärna i form av sparbanker, kan ges förutsättningar att starta bank (se kapitel 13:3).
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
 9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tidigarelägga infrastrukturinvesteringar.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
 10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tidigarelägga infrastrukturinvesteringar.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om att införa ett ROT-stöd.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om att införa ett ROT-stöd.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
 13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder mot ungdomsarbetslösheten.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
 14. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder mot ungdomsarbetslösheten.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 15. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om miljöfordon.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 16. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om miljöfordon.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.