Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2007/08:162 Ändring i lagen om lägenhetsregister

Motion 2007/08:v81 av Egon Frid m.fl. (v)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2007/08:162
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
2008-06-17
Bordläggning
2008-06-18
Hänvisning
2008-06-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
v081

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2007/08:162 Ändring i lagen om lägenhetsregister.

Motivering

Enligt lagen (2006:378) om lägenhetsregister ska fastighetsägare för bostadslägenhet i småhus med mer än en bostadslägenhet lämna uppgift om bostadsarea, antal rum, kökstyp och lägenhetskategori. I denna proposition föreslås att uppgiftsskyldigheten begränsas till endast bostadsarea, vilket innebär förenklingar för fastighetsägarna, kommunerna och Lantmäteriverket.

Vänsterpartiet anser att en god bostadsstatistik med upplåtelseform, lägenhetstyp med antal rum och area och antal som bor i lägenheten/bostaden är viktig för att ha goda förutsättningar för en bra bostadsförsörjning och bostadsplanering. Folk- och bostadsräkningen i sina bästa former var en viktig del av den svenska sociala bostadspolitiken och grunden i en god planering av bostadsbyggandet.

Vi har tyvärr inte Folk- och bostadsräkningen kvar, men lagen om lägenhetsregister ger en grund för bostadsstatistik. När den lagen tillkom drev vänsterpartiet att upplåtelseformen ska anges i lägenhetsregistret, vilket vi tyvärr inte fick stöd för.

Nu föreslår regeringen att när det gäller småhus med mer än en bostadslägenhet begränsas uppgiftsskyldigheten till att gälla endas bostadsarea. Detta kommer enligt vänsterpartiet att innebära att statistiken blir än mer bristfällig då ett okänt antal lägenheter kommer att klassa som småhus i stället för bostadslägenhet.

Denna förändring är inte till gagn för en bra bostadsplanering och en god statistik i ett lägenhetsregister. Därför föreslås att propositionen avslås.

Stockholm den 17 juni 2008

Egon Frid (v)

Ulla Andersson (v)

Marie Engström (v)

Wiwi-Anne Johansson (v)

Jacob Johnson (v)

Yrkanden

  1. Riksdagen avslår proposition 2007/08:162 Ändring i lagen om lägenhetsregister.
    Behandlas i:

    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.