Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2004/05:151 Ändringar i lagen om trängselskatt

Motion 2004/05:Sk19 av Per Landgren m.fl. (kd)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2004/05:151
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2005-04-29
Registrering
2005-05-02
Bordläggning
2005-05-09
Hänvisning
2005-05-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att avbryta försöket med trängselskatt i Stockholms innerstad.

Regeringens proposition

Regeringen föreslår i proposition 2004/05:151 Ändringar i lagen om trängselskatt att placeringen av betalstationerna för trängselskatt ska flyttas. Förslaget har sin upprinnelse i att Vägverket anser att placeringen av betalstationerna enligt nuvarande lag om trängselskatt inte uppfyller gällande trafiksäkerhetskrav. Dessutom har det framkommit att den nuvarande placeringen av betalstationerna skulle innebära att människor av skatteskäl skulle välja att köra genom den känsliga miljön på norra Djurgården.

Kristdemokraternas ställningstagande

Kristdemokraterna har alltsedan det föreslagna försöket med trängselskatter presenterades motsatt sig projektet. Kristdemokraterna anser att det är kollektivtrafiken och infrastrukturen som behöver förbättras. Beslutet att införa försök med trängselskatter har fattats på ett sätt som strider med det kommunala självstyret.

Den 28 april fattade regeringen beslut att införa ett försök med trängselskatter från den 3 januari 2006. Försöket ska äga rum under 6 månader och beräknas kosta så mycket som 3,5 miljarder kronor. Det slöseri med skattebetalarnas pengar som detta projekt utgör är under all kritik. Försöket har genomdrivits av Socialdemokraterna trots att man före kommunalvalet 2002 lovade väljarna i Stockholm att inte införa trängselskatter. För att rädda regeringsmakten och riksdagsmajoriteten valde dock Socialdemokraterna att använda trängselskatterna som lockbete i regerings- och budgetförhandlingar.

Kristdemokraterna anser därför att försöket med trängselskatter måste avbrytas innan mer av skattebetalarnas pengar spenderas på ett så ansvarslöst sätt.

Stockholm den 29 april 2005

Per Landgren (kd)

Mats Odell (kd)

Lars Lindén (kd)

Stefan Attefall (kd)

Maria Larsson (kd)

Mikael Oscarsson (kd)

Annelie Enochson (kd)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att avbryta försöket med trängselskatt i Stockholms innerstad.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.