Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2004/05:100 2005 års ekonomiska vårproposition

Motion 2004/05:Fi16 av Maud Olofsson m.fl. (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2004/05:100
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
2005-05-02
Registrering
2005-05-03
Bordläggning
2005-05-09
Hänvisning
2005-05-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Sammanfattning

Centerpartiet vill att Sverige ska vara ett land där det lönar sig att arbeta och där alla människor har ett jobb att gå till varje dag. Vi vill se ett företagsamt samhälle där människors kreativitet och skaparkraft tas tillvara. Vi vill ha ett Sverige där unga uppmuntras att förverkliga sina drömmar och där kvinnor och män ges lika möjligheter att utveckla sina idéer och sina kunskaper. Mycket positivt har skett på jämställdhetsområdet och i jämförelse med många andra länder har möjligheterna för svenska kvinnor blivit bättre. Men mycket återstår att göra innan Sverige på allvar kan sägas vara ett jämställt land. Därför måste målet vara att uppnå jämställdhet genom riktade insatser som gynnar kvinnor. Det gäller sänkta skatter för låg- och normalinkomsttagare, en breddad

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen beslutar att godkänna förslaget till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (kap. 4-9).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag, Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen beslutar avslå regeringens förslag om anställningsstöd (avsnitt 3.2.10 i proposition 2004/05:100).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.