Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2004/05:100 Ekonomisk vårproposition 2005 års ekonomiska vårproposition

Motion 2004/05:Fi15 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2004/05:100
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
2005-05-02
Registrering
2005-05-03
Bordläggning
2005-05-09
Hänvisning
2005-05-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Sammanfattning

1.1

Nu gäller det jobben

"Att minska arbetslösheten är den främsta och allt annat överskuggande uppgiften för min regering. Målet är att Sverige år 2000 skall ha halverat den öppna arbetslösheten till 4 procent."

Det sa Göran Persson i inledningen till sin första regeringsförklaring som statsminister den 22 mars 1996. Det har gått nio år sedan dess och vi kan notera att den "allt annat överskuggande" uppgiften kvarstår med en öppen arbetslöshet på 5,3 procent i mars 2005. Siffran döljer dock ett tillstånd som är - om inte sju så i alla fall - minst fyra gånger värre. Detta enligt LO:s Hans Karlsson, f.d. socialdemokratisk riksdagsman, som noterar att 20-25 procent av den arbetsföra befolkningen befinner sig utanför den reguljära arbetsmarknaden. Till det kan läggas

Yrkanden (5)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening de förslag till inriktning av den ekonomiska politiken som Kristdemokraterna förordar (avsnitten 6.2 och 6.2.2-6.2.6).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag, Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening de mål om ökat antal arbetade timmar som Kristdemokraterna förordar (avsnitt 6.2.2).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skuldkvotens andel av BNP (avsnitt 6.1.6).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ett kompletterande balansmål för statens finansiella sparande över en konjunkturcykel i enlighet med vad som anförs i motionen (avsnitt 7.1.2).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till en långsiktig inkomst- och utgiftsstrategi i enlighet med vad som anförs i motionen (avsnitt 7.3).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.