Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2004/05:100 2005 års ekonomiska vårproposition

Motion 2004/05:Fi14 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2004/05:100
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
2005-05-02
Registrering
2005-05-03
Bordläggning
2005-05-09
Hänvisning
2005-05-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Motion till riksdagen

2004/05:Fi14

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

med anledning av prop. 2004/05:100 2005 års ekonomiska vårproposition

1 Sammanfattning

Varför märker svenska folket så lite av att det är högkonjunktur? Vårt svar är att det beror på systemfel i svensk ekonomi. Fakta belyser behovet av en ny politik:

Den verkliga arbetslösheten är snarare 15-20 procent än den officiella på 5-6 procent, om man räknar in alla dem som är i AMS-åtgärder, jobbar mindre än de skulle vilja, är sjukskrivna eller förtidspensionerade trots att de skulle kunna arbeta, avskrivits från arbetsförmedlingen eller aldrig brytt sig om att anmäla sig till arbetsförmedlingen

Sverige har inte avancerat i den internationella välståndsligan sedan 1994

Vi har högst sjukfrånvaro i Europa

Staten

Yrkanden (7)

 1. Riksdagen godkänner de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken som Folkpartiet liberalerna förordar i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen godkänner riktlinjerna för budgetpolitiken enligt vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen godkänner målet att statens finanser skall vara i balans över en konjunkturcykel.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen godkänner riktlinjerna för skattepolitiken enligt vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen avslår regeringens förslag om att ett nytt ramanslag 33:6 Insatser med anledning av försvarsomställningen om 200 miljoner kronor skall föras upp i statsbudgeten.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 6. Riksdagen avslår regeringens förslag till bemyndigande att under 2005 under utgiftsområde 21 Energi, ramanslag 35:5 Energiforskning, göra åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför utgifter på högst 546 miljoner kronor under 2006 och högst 546 miljoner kronor under 2007-2009.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 7. Riksdagen avslår regeringens förslag om att anslag 35:8 Ersättning för vissa kostnader för avveckling av en reaktor vid Barsebäcksverket även får användas för kostnader i samband med avvecklingen av Barsebäck 2.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.