Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2003/04:100 2004 års ekonomiska vårproposition

Motion 2003/04:Fi22 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2003/04:100
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
2004-05-03
Registrering
2004-05-04
Bordläggning
2004-05-04
Hänvisning
2004-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Motion till riksdagen

2003/04:Fi22

av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

med anledning av prop. 2003/04:100 2004 års ekonomiska vårproposition

En politik för tillväxt och fler i arbete

1 Sammanfattning

Socialdemokraterna missar praktiskt taget alla de mål som ställts upp för politiken. Varken sysselsättnings-, arbetslöshets-, frånvaro- eller budgetmålen nås. Arbetslösheten har ökat kraftigt och uppgår nu till nära 6 procent. Därtill kommer drygt 2 procent i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Statsministern lovade förra hösten att halvera ungdomsarbetslösheten på ett år. Nu har vi den högsta ungdomsarbetslösheten sedan 1998. Totalt står 1,1 miljoner vuxna utanför den reguljära arbetsmarknaden.

Regeringen föreslår åtgärder som försvagar budgeten med ca 16 miljarder kronor. Regeringen

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen beslutar godkänna det förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken som förordas i motionen i kapitel 6 och 7.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen beslutar godkänna det förslag till riktlinjer för budgetpolitiken som vi förordar i kapitel 6-8.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag, Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.