Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2002/03:100 2003 års ekonomiska vårproposition

Motion 2002/03:Fi16 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2002/03:100
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
2003-05-05
Bordläggning
2003-05-06
Hänvisning
2003-05-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Motion till riksdagen

2002/03:Fi16

av Alf Svensson m.fl. (kd)

med anledning av prop. 2002/03:100 2003 års ekonomiska vårproposition

1 Sammanfattning

1.1 Socialdemokraterna har tappat greppet

Åtta förlorade år med socialdemokratiskt styre har urholkat välfärden. Sjukskrivningar och förtidspensioner har ökat dramatiskt, medan antalet vårdplatser minskat med 36 procent och rehabiliteringen slutat fungera. Men Socialdemokraterna räknar med en fortsatt kostnadsökning och satsar inte på att få rehabiliteringen att fungera.

Vårdköerna är långa och äldreomsorgen ropar efter resurser. Men trots skattehöjningar väntas underskotten i kommunsektorn öka.

Svenska låginkomsttagare beskattas fortfarande hårdast bland låginkomsttagare i världen. Svenska industriarbetares och barnfamiljers

Yrkanden

 1. 1. Riksdagen godkänner de grundläggande utgångspunkter för den ekonomiska politiken som Kristdemokraterna förordar (avsnitt 6.1).
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 2. 2. Riksdagen godkänner de förslag till inriktning av den ekonomiska politiken som Krist-demokraterna förordar (avsnitt 6.2, 6.2.2-6.2.7).
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 3. 3. Riksdagen godkänner det övergripande mål för den ekonomiska politiken som Kristde-mokraterna förordar (avsnitt 6.2.1).
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 4. 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om EMU-samarbetet (avsnitt 6.3).
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 5. 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skattekvoten och utgiftstakens andel av BNP på sikt (avsnitten 10 och 11).
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 6. 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skuldkvotens andel av BNP (avsnitt 6.1.6).
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 7. 7. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten till 853 miljarder kronor år 2004 (avsnitt 11.4).
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 8. 8. Riksdagen godkänner de prioriterade budgetområden för budgetpolitiken som anges i motionen som riktlinje för regeringens kommande budgetarbete (avsnitt 8.1-8.7).
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 9. 9. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till en långsiktig inkomst- och utgifts-strategi i enlighet med vad som anförs i motionen (avsnitt 7.1.4).
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 10. 10. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ett kompletterande balansmål för statens finansiella sparande över en konjunkturcykel (avsnitt 7.1.2).
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.