Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2001/02:177 Sänkt skatt på alkylatbensin

Motion 2001/02:Sk40 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2001/02:177
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2002-04-29
Bordläggning
2002-05-13
Hänvisning
2002-05-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens förslag i enlighet med vad som anförs i motionen.

Motivering

I propositionen föreslås att energiskatten på alkylatbensin sänks med 1,50 kronor per liter. Vi ställer oss bakom det förslaget.

Regeringen föreslår i propositionen att den erforderliga lagändringen skall träda i kraft den dag regeringen bestämmer, så snart de nödvändiga EG-besluten föreligger. Innebörden av förslaget är att regeringen föreslår att riksdagen skall bemyndiga regeringen att besluta om ikraftträdande.

Regeringens förslag strider mot den grundläggande principen att det är riksdagen som beslutar om lagändringar och skatter. Regeringen får återkomma till riksdagen med förslag till lagändring när erforderliga EG-beslut föreligger.

Stockholm den 26 april 2002

Carl Fredrik Graf (m)

Carl Erik Hedlund (m)

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Catharina Hagen (m)

Stig Rindborg (m)

Stefan Hagfeldt (m)

Ola Sundell (m)

Yrkanden

  1. Riksdagen avslår regeringens förslag i enlighet med vad som anförs i motionen.
    Behandlas i:

    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.