Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

Motion 1997/98:Fi39 av Inger Segelström m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1997/98:150
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
1998-04-29
Bordläggning
1998-05-04
Hänvisning
1998-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Det är ingen tvekan om att kunskapslyftet blivit en succé. Många kvinnor har tagit chansen att vidga sina kunskaper och sin kompetens. Studieintresset har ökat och många vill fortsätta med högre studier.

Det finns en tydlig skiljelinje i svensk politik. Å ena sidan de som vill höja kompetensen för de många människorna, något som också näringslivet krävt i flera år – att arbetskraften behöver vidgad kompetens. Å andra sidan de som är emot att många får chansen till utbildning. De som tror att kunskapen blir mindre värd om den delas av fler och alltså vill att några få ska ha hög utbildning.

I vårpropositionen ges nu möjligheter för dem som är arbetslösa och gått första året på kunskapslyftet att få särskilt utbildningsbidrag också för andra året. Det är ett mycket positivt besked. Det ger goda förutsättningar för arbetslösa med låg utbildningsnivå att skaffa sig t.ex. gymnasiekompetens.

Men det är synd att denna goda möjlighet bara ges till dem som är arbetslösa. Också de som har varit tjänstlediga för studier i kunskapslyftet skulle ha stor glädje av att få möjlighet att söka särskilt utbildningsbidrag också för ett andra år. De som nu varit tjänstlediga har förutom att deras självförtroende byggs upp också gett en arbetslös chansen att få vikariera på deras vanliga jobb.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om det särskilda utbildningsbidraget.

Stockholm den 28 april 1998

Inger Segelström (s)

Monica Green (s)

Berit Andnor (s)

Eva Arvidsson (s)

Elisebeht Markström (s)

Agneta Brendt (s)

Siw Wittgren-Ahl (s)

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om det särskilda utbildningsbidraget.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om det särskilda utbildningsbidraget.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.