Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1995/96:207 En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000

Motion 1995/96:Fi109 av Carl Bildt m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1995/96:207
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
1996-06-19
Hänvisning
1996-06-19
Bordläggning
1996-06-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Sammanfattning

Denna motion sammanfattar vår politik för fler riktiga
arbeten som i de konkreta förslagen återfinns i motion
1995/96:A49. Vi kommenterar även regeringens strategi för
att halvera den öppna arbetslösheten och dess bedömning av
den ekonomiska politiken i proposition 1995/96:207 samt
översiktligt åtgärderna i proposition 1995/96:222. Våra
konkreta ställningstaganden med anledning av proposition
222 återfinns dock i fyra separata kommittémotioner.

Sedan regeringen presenterade den ekonomiska vårpropositionen i april har
utsikterna för svensk ekonomi försämrats ytterligare. Regeringen medger nu
att dess prognos om en blygsam tillväxt på 1,4 procent 1996 och 2 procent
1997 troligen inte kommer att infrias. Vi förutsåg, till skillnad från
regeringen, att tillväxten

Yrkanden

 1. att riksdagen godkänner de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 2. att riksdagen godkänner de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i:

 3. att riksdagen godkänner vad i motionen anförts om målet att villkoren för arbete och företagande skall förbättras så att den verkliga arbetslösheten sjunker väsentligt mer än vad som motsvaras av en halvering av den öppna arbetslösheten till år 2000
  Behandlas i:

 4. att riksdagen godkänner vad i motionen anförts om målet att villkoren för arbete och företagande skall förbättras så att den verkliga arbetslösheten sjunker väsentligt mer än vad som motsvaras av en halvering av den öppna arbetslösheten till år 2000
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 5. att riksdagen i enlighet med vad som anförts i motionen beslutar godkänna utgiftstaken för åren 1997, 1998 och 1999
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 6. att riksdagen i enlighet med vad som anförts i motionen beslutar godkänna utgiftstaken för åren 1997, 1998 och 1999
  Behandlas i:

 7. att riksdagen beslutar godkänna den preliminära fördelningen av utgifterna per utgiftsområde i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i:

 8. att riksdagen beslutar godkänna den preliminära fördelningen av utgifterna per utgiftsområde i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.