Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1993/94:182 Ny lotterilag

Motion 1993/94:Kr4 av Marianne Jönsson och Lennart Brunander (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1993/94:182
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämning
1994-04-26
Bordläggning
1994-04-27
Hänvisning
1994-04-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Det förslag till ny lotterilag som regeringen nu föreslår
riksdagen innebär, som vi ser det, en förändring av
inkomstmöjligheterna för många, ofta små föreningar, som
idag använder sig av en viss typ av lottautomater. Dessa
automater som finns utplacerade i affärscentrum och
varuhus har kommit att betyda att t ex föreningarna har fått
in pengar som i sin tur kommit föreningens verksamhet till
godo.
Enligt propositionen skulle dessa lottautomater som är
utrustade med slumpvalsgenerator eller ett elektroniskt
minne inte längre tillåtas medan en annan typ av
värdeautomater kommer att bli tillåtna. Vi anser att § 6 i
den föreslagna Nya lotterilagen bör korrigeras så det klart
framgår att de automattyper som idag är i bruk även
framdeles får användas.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen beslutar att lotterilagen utformas så att
lottautomater utrustade med slumpvalsgenerator och
elektroniskt minne även fortsätt

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen beslutar att lotterilagen utformas så att lottautomater utrustade med slumpvalsgenerator och elektroniskt minne även fortsättningsvis är tillåtna.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen beslutar att lotterilagen utformas så att lottautomater utrustade med slumpvalsgenerator och elektroniskt minne även fortsättningsvis är tillåtna.
  Behandlas i

Avsändare (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.