Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

Motion 1993/94:Fi32 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1993/94:150
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
1994-05-10
Bordläggning
1994-05-16
Hänvisning
1994-05-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Sammanfattning

För Vänsterpartiet är minskad arbetslöshet det
överordnade målet för den ekonomiska politiken. Att fler
kommer ut på den ordinarie arbetsmarknaden är inte bara
bra i sig, det är också en grundläggande förutsättning för en
sanering av de offentliga finanserna. Men också det
omvända gäller: Arbetslösheten kan inte minskas rejält
utan att räntorna faller och det kräver minskade offentliga
underskott. Därför lägger Vänsterpartiet ett alternativ till
regeringens finansplan som inte bara ger fler i arbete utan
också ett väsentligt minskat underskott.

Sverige håller på att få en generation ungdomar som
aldrig haft ett reguljärt arbete. Om det nu i den pågående
konjunkturuppgången inte går att åstadkomma en radikal
ökning av antalet förvärvsarbetande så kommer Sverige

Yrkanden (127)

 1. att riksdagen avslår regeringens förslag till allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen avslår regeringens förslag till allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken
  Behandlas i
 3. att riksdagen beslutar godkänna Vänsterpartiets förslag till allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken
  Behandlas i
 4. att riksdagen beslutar godkänna Vänsterpartiets förslag till allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om statsbidragen till kommunerna
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om statsbidragen till kommunerna
  Behandlas i
 7. att riksdagen för budgetåret 1994/95 beslutar avslå regeringens förslag om utökad finansfullmakt med 1 500 000 000 kr
  Behandlas i
 8. att riksdagen för budgetåret 1994/95 beslutar avslå regeringens förslag om utökad finansfullmakt med 1 500 000 000 kr
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om finansiering av ett eventuellt EU-medlemskap
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 10. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om finansiering av ett eventuellt EU-medlemskap
  Behandlas i
 11. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om inriktningen av arbetsmarknadspolitiken
  Behandlas i
 12. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om inriktningen av arbetsmarknadspolitiken
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 13. att riksdagen beslutar enligt vad i motionen anförts om B 2 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för budgetåret 1993/94
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 14. att riksdagen beslutar enligt vad i motionen anförts om B 2 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för budgetåret 1993/94
  Behandlas i
 15. att riksdagen avslår regeringens förslag att överföra 1 500 000 000 kr från Arbetsmarknadspolitiska åtgärder till finansfullmakten
  Behandlas i
 16. att riksdagen avslår regeringens förslag att överföra 1 500 000 000 kr från Arbetsmarknadspolitiska åtgärder till finansfullmakten
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 17. att riksdagen avslår regeringens förslag att föra över 1 600 000 000 kr från Arbetsmarknadspolitiska åtgärder till Kommunikationsdepartementet för investeringar i vägar
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 18. att riksdagen avslår regeringens förslag att föra över 1 600 000 000 kr från Arbetsmarknadspolitiska åtgärder till Kommunikationsdepartementet för investeringar i vägar
  Behandlas i
 19. att riksdagen avslår regeringens förslag att finansiera nya regionalpolitiska åtgärder för 800 000 000 kr med medel från Arbetsmarknadspolitiska åtgärder
  Behandlas i
 20. att riksdagen avslår regeringens förslag att finansiera nya regionalpolitiska åtgärder för 800 000 000 kr med medel från Arbetsmarknadspolitiska åtgärder
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 21. att riksdagen avslår regeringens förslag att finansiera kulturmiljövård för 300 000 000 kr med medel från Arbetsmarknadspolitiska åtgärder
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 22. att riksdagen avslår regeringens förslag att finansiera kulturmiljövård för 300 000 000 kr med medel från Arbetsmarknadspolitiska åtgärder
  Behandlas i
 23. att riksdagen avslår regeringens förslag att finansiera förstärkningen av Norrlandfonden med 120 000 000 kr med medel från Arbetsmarknadspolitiska åtgärder
  Behandlas i
 24. att riksdagen avslår regeringens förslag att finansiera förstärkningen av Norrlandfonden med 120 000 000 kr med medel från Arbetsmarknadspolitiska åtgärder
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 25. att riksdagen till Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 33 586 738 000 kr
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 26. att riksdagen till Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för budgetåret 1994/95 anvisar ett reservationsanslag på 33 586 738 000 kr
  Behandlas i
 27. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om användningen av ytterligare budgetmedel
  Behandlas i
 28. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om användningen av ytterligare budgetmedel
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 29. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om komptensutveckling
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  uppskov
  Kammarens beslut
  = utskottet
 30. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att stoppa uppsägningar i kommunsektorn
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 31. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att stoppa uppsägningar i kommunsektorn
  Behandlas i
 32. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om beredskapsarbeten
  Behandlas i
 33. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om beredskapsarbeten
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 34. att riksdagen godkänner att regeringen använder högst 5 000 000 kr av medlen under anslaget Arbetsmarknadspolitska åtgärder för informationsinsatser enligt vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 35. att riksdagen godkänner att regeringen använder högst 5 000 000 kr av medlen under anslaget Arbetsmarknadspolitska åtgärder för informationsinsatser enligt vad i motionen anförts
  Behandlas i
 36. att riksdagen avslår regeringens förslag om förlängd akademikerpraktik
  Behandlas i
 37. att riksdagen avslår regeringens förslag om förlängd akademikerpraktik
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 38. att riksdagen beslutar att bidraget höjs till 90 kronor per timme för att stimulera kompetensutveckling i företagen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 39. att riksdagen beslutar att bidraget höjs till 90 kronor per timme för att stimulera kompetensutveckling i företagen
  Behandlas i
 40. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om bidrag till utbildning i företag
  Behandlas i
 41. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om bidrag till utbildning i företag
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 42. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om rekryteringsstöd till högskoleutbildade
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 43. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om rekryteringsstöd till högskoleutbildade
  Behandlas i
 44. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om arbetslivsutveckling
  Behandlas i
 45. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om arbetslivsutveckling
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 46. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om praktikantavtal
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 47. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om praktikantavtal
  Behandlas i
 48. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ungdomsgaranti
  Behandlas i
 49. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ungdomsgaranti
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 50. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ungdomsprojekt med miljöinriktning
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 51. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ungdomsprojekt med miljöinriktning
  Behandlas i
 52. att riksdagen beslutar att inrätta mikrostöd för ungdomar i rörelse enligt vad i motionen anförts
  Behandlas i
 53. att riksdagen beslutar att inrätta mikrostöd för ungdomar i rörelse enligt vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 54. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ungdomspraktik
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 55. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ungdomspraktik
  Behandlas i
 56. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om arbetsmarknadsutbildning
  Behandlas i
 57. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om arbetsmarknadsutbildning
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 58. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att arbetsmarknadsutbildning i det reguljära utbildningsväsendet och all upphandlad arbetsmarknadsutbildning bör ersättas med fullt utbildningsbidrag
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 59. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att arbetsmarknadsutbildning i det reguljära utbildningsväsendet och all upphandlad arbetsmarknadsutbildning bör ersättas med fullt utbildningsbidrag
  Behandlas i
 60. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om utbildningsvikariat
  Behandlas i
 61. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om utbildningsvikariat
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 62. att riksdagen avslår regeringens förslag om 15 000 000 kr för administration av den i prop. 1993/94:209 föreslagna arbetsmarknadskassan
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 63. att riksdagen avslår regeringens förslag om 15 000 000 kr för administration av den i prop. 1993/94:209 föreslagna arbetsmarknadskassan
  Behandlas i
 64. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader
  Behandlas i
 65. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 66. att riksdagen med ändring av riksdagens beslut (bet. 1993/94:AU11, rskr. 1993/94:189) till Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader för budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag på 2 961 516 000 kr
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 67. att riksdagen med ändring av riksdagens beslut (bet. 1993/94:AU11, rskr. 1993/94:189) till Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader för budgetåret 1994/95 anvisar ett ramanslag på 2 961 516 000 kr
  Behandlas i
 68. att riksdagen beslutar att regeringen får disponera en rörlig kredit i Riksgäldskontoret om högst 6 000 000 000 kr under budgetåret 1994/95 för utbetalningar enligt lönegarantilagen
  Behandlas i
 69. att riksdagen beslutar att regeringen får disponera en rörlig kredit i Riksgäldskontoret om högst 6 000 000 000 kr under budgetåret 1994/95 för utbetalningar enligt lönegarantilagen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 70. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om arbetsmarknadsfonden och A-kassan
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 71. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om arbetsmarknadsfonden och A-kassan
  Behandlas i
 72. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om arbetstider
  Behandlas i
 73. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om arbetstider
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  uppskov
  Kammarens beslut
  = utskottet
 74. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om framtidsfonden
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  uppskov
  Kammarens beslut
  = utskottet
 75. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om framtidsfonden
  Behandlas i
 76. att riksdagen beslutar att högst 60 000 000 kr av under anslaget Särskilda åtgärder för arbetshandikappade anvisade medel får användas till s.k. otraditionella insatser
  Behandlas i
 77. att riksdagen beslutar att högst 60 000 000 kr av under anslaget Särskilda åtgärder för arbetshandikappade anvisade medel får användas till s.k. otraditionella insatser
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 78. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om bidragsberättigad lönesumma i samband med lönebidrag
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 79. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om bidragsberättigad lönesumma i samband med lönebidrag
  Behandlas i
 80. att riksdagen beslutar avslå regeringens förslag om så kallade utbildningscheckar
  Behandlas i
 81. att riksdagen beslutar avslå regeringens förslag om så kallade utbildningscheckar
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 82. att riksdagen till vuxenutbildningsplatser inom den kommunala vuxenutbildningen A 9 Bidrag till viss verksamhet inom det kommunala skolväsendet m.m. anvisar 1 074 000 000 kr utöver vad regeringen föreslår eller således 2 543 587 000 kr
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 83. att riksdagen till vuxenutbildningsplatser inom den kommunala vuxenutbildningen A 9 Bidrag till viss verksamhet inom det kommunala skolväsendet m.m. anvisar 1 074 000 000 kr utöver vad regeringen föreslår eller således 2 543 587 000 kr
  Behandlas i
 84. att riksdagen till B 1 Bidrag till folkbildningen för budgetåret 1994/95 anvisar 260 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit eller således 2 616 038 000 kr
  Behandlas i
 85. att riksdagen till B 1 Bidrag till folkbildningen för budgetåret 1994/95 anvisar 260 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit eller således 2 616 038 000 kr
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 86. att riksdagen till anslaget F 4 till försöksverksamhet med trainee-utbildning för budgetåret 1994/95 anvisar 11 400 000 kr mindre än vad regeringen anvisar eller således 11 400 000 kr
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 87. att riksdagen till anslaget F 4 till försöksverksamhet med trainee-utbildning för budgetåret 1994/95 anvisar 11 400 000 kr mindre än vad regeringen anvisar eller således 11 400 000 kr
  Behandlas i
 88. att riksdagen till anslaget C 5 till Göteborgs universitet: Grundutbildningen anvisar 4 928 000 kr mer än vad regeringen föreslår eller således 864 062 000 kr
  Behandlas i
 89. att riksdagen till anslaget C 5 till Göteborgs universitet: Grundutbildningen anvisar 4 928 000 kr mer än vad regeringen föreslår eller således 864 062 000 kr
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 90. att riksdagen till anslaget E 8 Särskilt vuxenstudiestöd till studerande vid vissa lärarutbildningar anvisar 50 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit eller således 107 000 000 kr
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 91. att riksdagen till anslaget E 8 Särskilt vuxenstudiestöd till studerande vid vissa lärarutbildningar anvisar 50 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit eller således 107 000 000 kr
  Behandlas i
 92. att riksdagen beslutar att grundavdraget skall vara 32 % av basbeloppet vid 1995 års taxering
  Behandlas i
 93. att riksdagen beslutar att grundavdraget skall vara 32 % av basbeloppet vid 1995 års taxering
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 94. att riksdagen beslutar anvisa 4 000 000 000 kr till kommunerna som kompensation för höjt grundavdrag enligt vad som anförts i föregående yrkande
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 95. att riksdagen beslutar anvisa 4 000 000 000 kr till kommunerna som kompensation för höjt grundavdrag enligt vad som anförts i föregående yrkande
  Behandlas i
 96. att riksdagen hos regeringen begär förslag till slopat grundavdrag enligt vad i motionen anförts
  Behandlas i
 97. att riksdagen hos regeringen begär förslag till slopat grundavdrag enligt vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 98. att riksdagen hos regeringen begär förslag till ändrade skatteskalor för inkomstbeskattningen enligt vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 99. att riksdagen hos regeringen begär förslag till ändrade skatteskalor för inkomstbeskattningen enligt vad i motionen anförts
  Behandlas i
 100. att riksdagen hos regeringen begär förslag till skärpningar i kapitalbeskattningen från den 1 juli 1994 enligt vad i motionen anförts
  Behandlas i
 101. att riksdagen hos regeringen begär förslag till skärpningar i kapitalbeskattningen från den 1 juli 1994 enligt vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 102. att riksdagen hos regeringen begär förslag till höjd reklamskatt enligt vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 103. att riksdagen hos regeringen begär förslag till höjd reklamskatt enligt vad i motionen anförts
  Behandlas i
 104. att riksdagen hos regeringen begär förslag till återställd energibeskattning för industrin enligt vad i motionen anförts
  Behandlas i
 105. att riksdagen hos regeringen begär förslag till återställd energibeskattning för industrin enligt vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 106. att riksdagen med undantag för processindustrin beslutar höja koldioxidskatten för industrin från 8 till 16 öre per kg koldioxid
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 107. att riksdagen med undantag för processindustrin beslutar höja koldioxidskatten för industrin från 8 till 16 öre per kg koldioxid
  Behandlas i
 108. att riksdagen beslutar höja elskatten med 0,5 öre per kilowattimme för all förbrukning utom industriell verksamhet
  Behandlas i
 109. att riksdagen beslutar höja elskatten med 0,5 öre per kilowattimme för all förbrukning utom industriell verksamhet
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 110. att riksdagen beslutar höja koldioxidskatten enligt vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 111. att riksdagen beslutar höja koldioxidskatten enligt vad i motionen anförts
  Behandlas i
 112. att riksdagen beslutar höja vissa miljörelaterade skatter i övrigt enligt vad i motionen anförts
  Behandlas i
 113. att riksdagen beslutar höja vissa miljörelaterade skatter i övrigt enligt vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 114. att riksdagen hos regeringen begär förslag till system för klassificering och beskattning av bränslen utifrån miljöbelastning
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 115. att riksdagen hos regeringen begär förslag till system för klassificering och beskattning av bränslen utifrån miljöbelastning
  Behandlas i
 116. att riksdagen med ändring av riksdagens beslut (prop. 1993/94:100 bil. 7, bet. 1993/94:TU13, rskr. 1993/94:157) till Underhållsåtgärder för sysselsättning och tillväxt för budgetåret 1994/95 under sjätte huvudtiteln anvisar 2 700 000 kr
  Behandlas i
 117. att riksdagen med ändring av riksdagens beslut (prop. 1993/94:100 bil. 7, bet. 1993/94:TU13, rskr. 1993/94:157) till Underhållsåtgärder för sysselsättning och tillväxt för budgetåret 1994/95 under sjätte huvudtiteln anvisar 2 700 000 kr
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 118. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om jordbruket
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 119. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om jordbruket
  Behandlas i
 120. att riksdagen avslår regeringens förslag om försämringar av delpensionen
  Behandlas i
 121. att riksdagen avslår regeringens förslag om försämringar av delpensionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 122. att riksdagen hos regeringen begär att Sjuk- och arbetsskadeberedningen genom tilläggsdirektiv får i uppdrag att se över delpensionssystemet och komma med förslag till hur detta skall infogas i pensionssystemet
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 123. att riksdagen hos regeringen begär att Sjuk- och arbetsskadeberedningen genom tilläggsdirektiv får i uppdrag att se över delpensionssystemet och komma med förslag till hur detta skall infogas i pensionssystemet
  Behandlas i
 124. att riksdagen ger regeringen till känna vad i motionen anförts om försäljning av Atle AB och Bure AB.
  Behandlas i
 125. att riksdagen ger regeringen till känna vad i motionen anförts om försäljning av Atle AB och Bure AB.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 126. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kompetensutveckling
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 127. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kompetensutveckling
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.