Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

Motion 1990/91:T59 av Börje Nilsson m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1990/91:87
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämning
1991-03-06
Bordläggning
1991-03-11
Hänvisning
1991-03-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion
1990/91:Ub70 hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om infrastrukturella satsningar i
östra Skåne.

Stockholm den 6 mars 1991

Börje Nilsson (s)

Kaj Larsson (s)

Johnny Ahlqvist (s)


Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om infrastrukturella satsningar i östra Skåne.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om infrastrukturella satsningar i östra Skåne.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.