Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

Motion 1990/91:T19 av Kaj Larsson (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1990/91:87
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämning
1991-03-06
Bordläggning
1991-03-11
Hänvisning
1991-03-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Regeringen anger i propositionen att ett program för den
inomregionala kollektivtrafiken skall utarbetas i
Malmöhusregionen. Den överenskommelse som utgör
grund för det kommande programmet omfattar bland annat
åtgärder avseende järnvägen Malmö--Ystad--Sturup.
I motion A478 gällande utvecklingen inom regionen
Österlen har de oroväckande tendenser som finns för
Österlen vad gäller arbetsmarknadssituationen, vägnätet,
telesystemet samt fiskeförädlings- och livsmedelsindustrin
beskrivits.
Den i motionen beskrivna situationen har de senaste
månaderna inte förbättrats, utan det är snarare så att
problembilden försvårats.
Mot denna bakgrund vill jag framhålla vikten av att
satsningar även görs på en järnvägssträckning mellan Ystad
och Simrishamn, detta i avsikt att förbättra de
infrastrukturella förutsättningarna för Österlen i en svår
situation och därmed stimulera intresset för industrin, vilket
på sikt kan leda till ökad sysselsättning.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts o

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om järnvägssträckan Ystad--Simrishamn.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om järnvägssträckan Ystad--Simrishamn.
  Behandlas i

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.