Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1989/90:150Förslag till 1989/90

Motion 1989/90:Fi74 av Olof Johansson m.fl. (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1989/90:150
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
1990-05-10
Bordläggning
1990-05-14
Hänvisning
1990-05-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen

1989/90:Fi74

av Olof Johansson m.fl. (c)

Mot.

med anledning av prop. 1989/90:150Förslag till 1989/90

slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret Fi74

1990/91, m.m. (kompletteringsproposition)

Innehållsförteckning

Den internationella bakgrunden 3

De närmaste åren 3

1990 3

Konsekvenser för Sverige 4

Den svenska bakgrunden 4

1970- och 1980-talens utveckling 4

Nuläget 8

Regeringens ekonomiska politik 12

1980-talets bakgrund 12

Åtstramningspaketet 1989 12

Krispaketen 13

Regeringens handlingsprogram 14

Skattereformen 14

Momshöjningen 15

Lagfäst sjuklön 16

Sänkt barnbidragshöjning 16

Uppskjuten föräldraförsäkring

Yrkanden (22)

 1. att riksdagen beslutar godkänna de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken som förordas i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen beslutar godkänna de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken som förordas i motionen
  Behandlas i
 3. att riksdagen beslutar godkänna vad som i motionen anförts beträffande budgetpolitiken
  Behandlas i
 4. att riksdagen beslutar godkänna vad som i motionen anförts beträffande budgetpolitiken
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförts beträffande framtagande av nationalräkenskaper som beaktar miljö- och naturresursförhållanden
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförts beträffande framtagande av nationalräkenskaper som beaktar miljö- och naturresursförhållanden
  Behandlas i
 7. att riksdagen hos regeringen begär förslag om införande av allemansfonder med möjlighet att placera i icke börsnoterade företag
  Behandlas i
 8. att riksdagen hos regeringen begär förslag om införande av allemansfonder med möjlighet att placera i icke börsnoterade företag
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts beträffande aktiefonder med utvidgad möjlighet att placera i icke börsnoterade företag
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 10. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts beträffande aktiefonder med utvidgad möjlighet att placera i icke börsnoterade företag
  Behandlas i
 11. att riksdagen avslår proposition 1989/90:150 såvitt avser höjning av mervärdeskatten
  Behandlas i
 12. att riksdagen avslår proposition 1989/90:150 såvitt avser höjning av mervärdeskatten
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 13. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om penning- och valutapolitiken
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 14. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om penning- och valutapolitiken
  Behandlas i
 15. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om upptagande av förhandlingar mellan företrädare för staten och företrädare primärkommuner och landsting i syfte bl.a. att undvika kommunala skattehöjningar
  Behandlas i
 16. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om upptagande av förhandlingar mellan företrädare för staten och företrädare primärkommuner och landsting i syfte bl.a. att undvika kommunala skattehöjningar
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 17. att riksdagen avslår proposition 1989/90:150 såvitt avser lag om tillfällig begränsning i kommuners rätt att ta ut skatt
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 18. att riksdagen avslår proposition 1989/90:150 såvitt avser lag om tillfällig begränsning i kommuners rätt att ta ut skatt
  Behandlas i
 19. att riksdagen med avslag på proposition 1989/90:150 i denna del som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om lag om avräkningsskatt såvitt avser skattesatserna för 1991, och förnyade beräkningar för deföljande åren
  Behandlas i
 20. att riksdagen med avslag på proposition 1989/90:150 i denna del som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om lag om avräkningsskatt såvitt avser skattesatserna för 1991, och förnyade beräkningar för deföljande åren
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 21. att riksdagen avslår proposition 1989/90:150 såvitt avser avgifter på lånegarantier inom jordbrukets område gällande redan ingångna avtal i enlighet med vad som i motionen anförts.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 22. att riksdagen avslår proposition 1989/90:150 såvitt avser avgifter på lånegarantier inom jordbrukets område gällande redan ingångna avtal i enlighet med vad som i motionen anförts.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.