Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1988/89:151 om höjning av den allmänna löneavgiften intill utgången av år 1990

Motion 1988/89:Fi98 av Gunnar Björk m.fl. (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1988/89:151
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
1989-05-17
Bordläggning
1989-05-19
Hänvisning
1989-05-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89:Fi98

av Gunnar Björk m.fl. (c)

med anledning av prop. 1988/89:151 om höjning av
den allmänna löneavgiften intill utgången av år 1990

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:Fi62 hemställs

att riksdagen avslår regeringens proposition 1988/89:151 om höjning
av den allmänna löneavgiften intill utgången av år 1990.

Stockholm den 17 maj 1989
Gunnar Björk (c)

Görel Thurdin (c)
Rolf Kenneryd (c)
Håkan Hansson (c)

Ivar Franzén (c)
Gunilla André (c)
Martin Olsson (c)

1 * Riksdagen 1988189. 3 samt. Nr Fi96-107

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen avslår regeringens proposition 1988/89:151 om höjning av den allmänna löneavgiften intill utgången av år 1990.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen avslår regeringens proposition 1988/89:151 om höjning av den allmänna löneavgiften intill utgången av år 1990.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.