Till innehåll på sidan

med anledning av framst. 2015/16:RB3 Medgivande för Riksbanken att ingå ett avtal om lån till Internationella valutafonden (IMF)

Motion 2015/16:3326 av Dennis Dioukarev och Oscar Sjöstedt (båda SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Framställning 2015/16:RB3
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-02-24
Bordlagd
2016-02-25
Hänvisad
2016-02-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår Riksbankens framställning 2015/16:RB3 Medgivande för Riksbanken att ingå ett avtal om lån till Internationella valutafonden (IMF).

Motivering

Riksbanken föreslår i en framställning att riksdagen medger att Riksbanken ingår ett avtal om kredit till Internationella valutafonden (IMF) med ett belopp om 5,8 miljarder kronor för att finansiera lånemedel till IMF:s Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT), vars utlåning riktar sig till 69 låginkomstländer. Sverigedemokraterna föreslår att framställningen avslås i sen helhet och motiveringen till det är enkel.

 

Vi är positiva till effektivt bistånd som är med och bygger upp länder i fattigare delar av världen men vår principiella utgångspunkt är att den typen av verksamhet ska stå under svensk kontroll och tillsyn. För att ansvar lättare ska kunna utkrävas av väljarkåren ska inte skattemedel generellt riskutsättas genom utlåning till organisationer. Den låga räntan utgör också ett problem med en undermålig riskpremie.

 

Det är i sammanhanget också relevant att finansministern gått ut och varnat för kraftiga nedskärningar inom assistansersättningen och sjukförsäkringen, detta i kombination med stort behov av upplåning för att klara nuvarande finanser signalerar inte en stark ekonomi. Lånemedlen i PRGT tillhandahållas av finansiellt starka medlemsländer och det kan därför med fog ifrågasättas om Sverige i nuläget definieras som ett sådant.

 

Det är vidare ett symptomatiskt problem för såväl socialdemokratiska som borgerliga regeringar att man löpande förflyttar politisk makt till diverse organisationer och institutioner som står långt bortom det svenska folkets kontroll.

 

Mot bakgrund av detta föreslår vi riksdagen att avslå Riksbankens framställning om lån till Internationella valutafonden (IMF).

 

Dennis Dioukarev (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen avslår Riksbankens framställning 2015/16:RB3 Medgivande för Riksbanken att ingå ett avtal om lån till Internationella valutafonden (IMF).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU40
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.