Till innehåll på sidan

Märkning av tillsatt socker i livsmedel

Motion 2015/16:1601 av Stefan Nilsson och Niclas Malmberg (båda MP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-10-05
Granskad
2015-10-05
Hänvisad
2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om märkning av tillsatt socker i livsmedel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

The Food and Drug Administration (FDA) i USA, ungefär motsvarande Livsmedelsverket i Sverige, föreslog i juli 2015 att mängden tillsatt socker ska anges i paketerade livsmedel. Förslaget innebär också att produktens procentuella andel av den rekommenderade dagliga konsumtionsnivån av tillsatt socker ska anges. Efter en period när allmänheten får tycka till om de föreslagna reglerna så kommer FDA att tillkännage sitt slutliga beslut om reglerna.

FDA:s bedömning utifrån aktuell forskning är att en minskning av konsumtionen av tillsatt socker i livsmedel, inklusive drycker, är mycket angeläget ur hälsosynpunkt, inte minst för att minska risken för hjärt-kärlsjukdomar. FDA anger att man stöder sig på forskning som säger att det är svårt att klara sina näringsbehov om mer än 10 procent av kalorierna kommer från tillsatt socker, om man inte överskrider rekommenderat totalt intag av kalorier.

Livsmedelsverket i Sverige rekommenderar också att högst 10 procent av mängden energi bör komma från tillsatt socker. Det finns dock i Sverige ingen regel om att mängden tillsatt socker måste anges på en livsmedelsförpackning.

Människor bör ha rätt att ta informerade beslut om vad man ska äta och information om mängden tillsatt socker bör vara en självklarhet, gärna i kombination med hur stor del av rekommenderat dagligt intag av tillsatt socker som varan innehåller. En regel eller lagstiftning om mängden tillsatt socker i livsmedel bör tas fram som säkerställer att konsumenten enkelt får tillgång till den informationen.

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om märkning av tillsatt socker i livsmedel och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.