Lex Sarah inom skolan

Motion 2019/20:3272 av Teres Lindberg m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-03
Granskad
2019-10-03
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om överväganden kring lex Sarah inom skolan för att komma till rätta med missförhållanden som kränkande behandling, trakasserier och diskriminering och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Arbetet mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering i skolan måste stärkas. Lärare och annan skolpersonal behöver ha kunskap och kompetens för att kunna förebygga kränkningar och hantera trakasserisituationer och systematiskt arbeta för en öppen och välkomnande skola. Vi menar att det behöver övervägas huruvida en lex Sarah bör införas som innebär att personalen på alla skolor – oavsett huvudman – har skyldighet att rapportera missförhållanden som våld, kränkningar och trakasserier. Detta kan även gälla huruvida likabehandlingsplanen och värdegrunden efterlevs. En möjlighet är att denna rapportering kan ske på ett snarlikt sätt som inom vården, men det är samtidigt viktigt att överväga och beakta hur en sådan förändring skulle inverka på lärarnas administrativa börda, som samtidigt behöver minska. Det bör också övervägas om en skärpning av skollagen gällande skolors skyldighet att agera mot kränkningar ska införas, så att skolor blir skyldiga att få stopp på missförhållandena inom en viss tidsperiod.

 

 

Teres Lindberg (S)

 

Anders Österberg (S)

Anna-Caren Sätherberg (S)

Anna Wallentheim (S)

Carina Ödebrink (S)

Dag Larsson (S)

Daniel Andersson (S)

Denis Begic (S)

Elin Gustafsson (S)

Elin Lundgren (S)

Eva Lindh (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Gunilla Carlsson (S)

Hannah Bergstedt (S)

Hans Ekström (S)

Helén Pettersson (S)

Hillevi Larsson (S)

Joakim Järrebring (S)

Johan Büser (S)

Johanna Haraldsson (S)

Kadir Kasirga (S)

Kalle Olsson (S)

Kristina Nilsson (S)

Lawen Redar (S)

Magnus Manhammar (S)

Marianne Pettersson (S)

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

Serkan Köse (S)

Thomas Hammarberg (S)

Yasmine Bladelius (S)

Åsa Eriksson (S)

Åsa Karlsson (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om överväganden kring "lex Sarah" inom skolan för att komma till rätta med missförhållanden som kränkande behandling, trakasserier och diskriminering och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.