Till innehåll på sidan

Långsiktiga villkor för välfärdsföretagandet

Motion 2016/17:1963 av Hans Rothenberg m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-05
Granskad
2016-10-05
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska tillförsäkra långsiktigt uthålliga villkor för privat företagsamhet inom välfärdssektorn, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska utforma regelverk som inte diskriminerar privata välfärdsutförares möjligheter att kunna konkurrera på lika villkor gentemot offentliga utförare, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Svenska välfärdstjänster är i absolut världsklass och många av alla de företag som driver verksamhet inom välfärden väcker stort internationellt intresse. De många studiebesök som görs till Sverige av delegationer från världen över vittnar om detta. Det innebär goda exportmöjligheter för välfärdstjänsterna vilka dock hämmas av de svårigheter som denna tjänstesektor möter på sin hemmamarknad i Sverige. Dessa tar sig bland annat uttryck i form av upphandlingsvillkor som för många - framför allt mindre – företag begränsar möjligheterna att konkurrera om anbuden.

En annan begränsande faktor är hotet om vinstbegränsning för företag inom välfärdssektorn vilket inverkar menligt på långsiktigheten i verksamheten och därmed försämrar benägenheten för utomstående investeringar. Som en följd av konkurrens har kvaliteten inom fristående verksamheter visat sig ofta vara högre än i motsvarande offentligt drivna. Detta exemplifieras genom att privata företag var först med att införa kvalitetsbokslut. Men snarare trots än tack vare att många av dessa företag i sin verksamhet över tid visar goda kvalitetsresultat, har de således svårt att kunna verka på jämbördiga villkor i konkurrens med motsvarande offentligt drivna.

I de flesta välfärdssektorer är en optimal lösning att tillåta privata och offentliga tjänsteleverantörer verka på en gemensam och rimligt reglerad marknad. Med väl utformade spelregler, där såväl privata som offentliga aktörer konkurrerar om att leverera högkvalitativa välfärdstjänster, skapas förutsättningar för att komma till rätta med många av de problem som har uppstått inom välfärdssektorn. Med möjligheter att genom nyinvesteringar och innovation kunna driva och utveckla sin verksamhet, kan de också medverka till att stärka kvaliteten i välfärden och samtidigt värna om ökad valfrihet och mångfald. Det vore till gagn för alla dem som arbetar inom dessa välfärdsföretag vilka då får långsiktiga möjligheter att utveckla sina verksamheter. Det vore också till gagn för de människor som dagligen tar del av välfärdens tjänster.

 

 

Hans Rothenberg (M)

 

Ann-Britt Åsebol (M)

Jörgen Warborn (M)

Michael Svensson (M)

Sotiris Delis (M)

Erik Bengtzboe (M)

Jessika Roswall (M)

Christian Holm Barenfeld (M)

Katarina Brännström (M)

Betty Malmberg (M)

Maria Stockhaus (M)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Roland Gustbée (M)

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska tillförsäkra långsiktigt uthålliga villkor för privat företagsamhet inom välfärdssektorn, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2016/17:FiU26
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska utforma regelverk som inte diskriminerar privata välfärdsutförares möjligheter att kunna konkurrera på lika villkor gentemot offentliga utförare, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2016/17:FiU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.