Till innehåll på sidan

Långsiktig budget

Motion 2002/03:Fi272 av Kerstin-Maria Stalin (mp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
2002-10-23
Hänvisning
2002-10-30
Bordläggning
2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om långsiktighet och framförhållning i budgetarbetet.

Motivering

När vågar någon göra allvar av framförhållning, långsiktighet, hållbarhet?

Statsbudgeten görs för ett år i taget. Man sneglar tre år framåt, men vet att nästa eller näst-nästa år, så måste ändå svångremmen dras åt.

Den långsiktighet man talar om är bara på låtsas.

Landsting och kommuner våndas. Man måste ha en budget i balans (trots att det varit omöjligt att åstadkomma det, om man skulle följa hälso- och sjukvårdslagen eller kommunallagen) innan man kan satsa på det som gör att man kan komma i balans nästa år (moment 22).

Tyvärr följer staten marknaden slaviskt och kortsiktigt. Följden blir att kommuner och landsting pressas så att det till slut inte finns några marginaler. Då ökar trycket på människor med långtidssjukskrivningar som nästa följd.

Statsbudgeten har ett budgettak att hålla sig inom. Det är bra och budgettaken de senaste åren har gjort att Sverige har en jämförelsevis hyfsad ekonomi.

Det borde inte vara omöjligt att se flera år framåt och ha ett budgettak för den perioden.

För att möta svåra framtidsfrågor som den demografiska utvecklingen och vad den innebär för välfärden, brottslighet, sjukdom, miljöförstöring, så måste vi investera. Det är dyrt om man ser kortsiktigt, men det blir fruktansvärt mycket dyrare att senare åtgärda problemen på grund av att man inte investerat.

När det gäller våra sjukskrivningar, som kostar staten så mycket, har det den senaste tiden dykt upp fler och fler förslag på repressiva åtgärder. I desperation föreslås kontrollåtgärder mot ”de fuskande människorna, som egentligen inte alls är sjuka, utan bara stora bedragare”. Det är en farlig väg.

Vi har kriser vi måste investera oss ur och för det behövs en budget med äkta framförhållning och som då är långsiktig på riktigt.

Stockholm den 23 oktober 2002

Yrkanden

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om långsiktighet och framförhållning i budgetarbetet.
    Behandlas i:

    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.