Lagför innehav av falska produkter

Motion 2017/18:1560 av Johnny Skalin (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-03
Granskad
2017-10-03
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regeringen till känna att köp och vidareförsäljning av falska produkter bör kriminaliseras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Piratkopierade varor orsakar årligen ekonomiska skador och även varumärkesskador för varumärkesinnehavare. Som konsument kan det ibland också vara svårt att veta om man köper den äkta varan. Som turist kan man dessutom i vissa länder få dryga böter, även om det bara rör sig om en mellanlandning, om det visar sig att man medvetet eller inte medfört piratkopierade produkter. Den svenska lagen bör därför stärkas i första hand för att minimera försäljningen av piratkopierade produkter i Sverige, men en lagförändring bör även ha i syfte att medvetandegöra svenska konsumenter om riskerna med att köpa fel produkter samt genom lag markera att det är fel att köpa piratkopierade varor.

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regeringen till känna att köp och vidareförsäljning av falska produkter bör kriminaliseras och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2017/18:NU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.