Till innehåll på sidan

Kyrkoantikvarisk ersättning

Motion 2021/22:1168 av Magnus Ek (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-30
Granskad
2021-09-30
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den kyrkoantikvariska ersättningen bör höjas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svenska kyrkan förvaltar genom kyrkobyggnaderna och deras kringmiljöer en betydande del av det svenska kulturarvet. Det är ofta månghundraåriga byggnader, konstverk och klenoder som vittnar om vår gemensamma historia, men också levande kulturmiljöer där vi bygger vidare på en rik tradition. När kyrkan skildes från staten bestämdes att staten skulle stötta Svenska kyrkan i fråga om att värna och bevara det kulturarvet genom den kyrkoantikvariska ersättningen. Den täcker inte alla behov men är ett avgörande stöd för att Svenska kyrkan genom stift och församlingar ska ha möjlighet att bevara kulturen för framtiden.

Den kyrkoantikvariska ersättningen har dock inte räknats upp sedan 2010. Behoven minskar dock inte för att ersättningen kvarstår oförändrad. Det är därför hög tid att ersättningen höjs för att täcka både behoven och inflationsökningen.

 

 

Yrkanden

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den kyrkoantikvariska ersättningen bör höjas och tillkännager detta för regeringen.
    Behandlas i: Kulturutskottet
    Betänkande 2021/22:KrU1
    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.