Till innehåll på sidan

Kvinnornas livsvillkor

Motion 1994/95:A807 av Ingbritt Irhammar m.fl. (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning
1995-01-25
Bordläggning
1995-02-07
Hänvisning
1995-02-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Motion till riksdagen

1994/95:A807

av Ingbritt Irhammar m.fl. (c)

Kvinnornas livsvillkor

Dela lika -- dela rättvist

Kvinnor i Sverige har uppnått en sådan ställning i
samhället att vi har ett särskilt ansvar för andra kvinnors
situation i världen. Vårt mål är en fredlig och fungerande
värld, där världens resurser fördelas rättvist och med hänsyn
till miljön. Centerkvinnorna deltar i det internationella
arbetet bl a genom medverkan vid konferenser som Nordiska
rådets största satsning genom tiderna -- Nordiskt Forum --
och vid FN:s konferenser som den stora kvinnokonferensen
i Peking i år och i dess förberedelsekonferenser. I EU har vi
ett direkt ansvar att påverka.

Kvinnorna i vårt land började organisera sig för ungefär
100 år sedan. Detta har haft en avgörande

Yrkanden (103)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om inriktningen av den ekonomiska politiken för att åstadkomma en hållbar utveckling, god miljö, rättvis fördelning och regional balans
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om inriktningen av den ekonomiska politiken för att åstadkomma en hållbar utveckling, god miljö, rättvis fördelning och regional balans
  Behandlas i
 3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om åtgärder för att minska miljöskulden
  Behandlas i
 4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om åtgärder för att minska miljöskulden
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att kvinnors perspektiv, deltagande och bemyndigande måste öka och garanteras i olika delar av beslutsprocessen i samhället
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att kvinnors perspektiv, deltagande och bemyndigande måste öka och garanteras i olika delar av beslutsprocessen i samhället
  Behandlas i
 7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ökning av utbildning och forskning vad gäller kvinnors roll och representation i samband med stadsplanering och regional planering
  Behandlas i
 8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ökning av utbildning och forskning vad gäller kvinnors roll och representation i samband med stadsplanering och regional planering
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kvalitetskrav på bostäder.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 10. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kvalitetskrav på bostäder.
  Behandlas i
 11. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om transportforskning fokuserad på kvinnors resemönster.
  Behandlas i
 12. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om transportforskning fokuserad på kvinnors resemönster.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 13. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om stöd till regionala centra och sammankoppling med nationella och internationella nätverkscentra
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 14. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om stöd till regionala centra och sammankoppling med nationella och internationella nätverkscentra
  Behandlas i
 15. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att Konsumentverket bör få ett ökat informationsansvar för livsmedel
  Behandlas i
 16. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att Konsumentverket bör få ett ökat informationsansvar för livsmedel
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 17. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en skärpning av reglerna om ursprungsmärkning inom EU.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 18. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en skärpning av reglerna om ursprungsmärkning inom EU.
  Behandlas i
 19. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att uppdra åt Konsumentberedningen att analysera de förändringar och konsekvenser EU-medlemskapet medför.
  Behandlas i
 20. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att uppdra åt Konsumentberedningen att analysera de förändringar och konsekvenser EU-medlemskapet medför.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 21. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om användande av IT-tekniken för att sprida produktinformation till konsumenter
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 22. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om användande av IT-tekniken för att sprida produktinformation till konsumenter
  Behandlas i
 23. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ökad uppmärksamhet åt reklamgranskning i etermedierna.
  Behandlas i
 24. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ökad uppmärksamhet åt reklamgranskning i etermedierna.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 25. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att konsumentfrågorna bör få en framträdande plats i skolornas undervisning
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 26. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att konsumentfrågorna bör få en framträdande plats i skolornas undervisning
  Behandlas i
 27. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att ett heltäckande konsumentpolitiskt program bör arbetas fram och antas av riksdagen.
  Behandlas i
 28. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att ett heltäckande konsumentpolitiskt program bör arbetas fram och antas av riksdagen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 29. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om vikten av att samordna FN-konferenserna och kvinnoorganisationernas roll i förberedelserna av och deltagandet i dem
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 30. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om vikten av att samordna FN-konferenserna och kvinnoorganisationernas roll i förberedelserna av och deltagandet i dem
  Behandlas i
 31. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att regeringen bör agera för att få till stånd en FN-konferens om mansrollen i världen
  Behandlas i
 32. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att regeringen bör agera för att få till stånd en FN-konferens om mansrollen i världen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 33. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att jämställdhetslagar inom EU måste kombineras med trygghet i arbetsrättslig lagstiftning nationellt för att vara till nytta för den svagare parten
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 34. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att jämställdhetslagar inom EU måste kombineras med trygghet i arbetsrättslig lagstiftning nationellt för att vara till nytta för den svagare parten
  Behandlas i
 35. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att invandrarkvinnorna bör få del av alla de arbetsmarknadspolitiska instrument som finns för att komma ut i arbetslivet
  Behandlas i
 36. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att invandrarkvinnorna bör få del av alla de arbetsmarknadspolitiska instrument som finns för att komma ut i arbetslivet
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 37. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om möjligheterna att öka antalet utbildningsvikariat
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 38. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om möjligheterna att öka antalet utbildningsvikariat
  Behandlas i
 39. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att syftet med en ny arbetstidsutredning måste vara att sänka normalarbetstiden med målet en 30-timmars arbetsvecka med möjlighet till en 6-timmars dag, vilket måste framgå av direktiven
  Behandlas i
 40. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att syftet med en ny arbetstidsutredning måste vara att sänka normalarbetstiden med målet en 30-timmars arbetsvecka med möjlighet till en 6-timmars dag, vilket måste framgå av direktiven
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 41. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om regeringens ansvar vad gäller de ojämlika lönerna inom det statliga området
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 42. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om regeringens ansvar vad gäller de ojämlika lönerna inom det statliga området
  Behandlas i
 43. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om förslaget om företagsgaranti
  Behandlas i
 44. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om förslaget om företagsgaranti
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 45. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att följa utvecklingen beträffande de särskilda kvinnolånen för att vid behov tillföra ytterligare medel.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 46. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att följa utvecklingen beträffande de särskilda kvinnolånen för att vid behov tillföra ytterligare medel.
  Behandlas i
 47. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om beräkning av BNP-måttet och SCB:s uppdrag att ta fram ett nytt BNP-mått där det obetalda arbetet ingår
  Behandlas i
 48. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om beräkning av BNP-måttet och SCB:s uppdrag att ta fram ett nytt BNP-mått där det obetalda arbetet ingår
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 49. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ett samordningsorgan som kan utforma en policy för svensk turistpolitik och ta ansvar för uppföljning och utveckling av den småskaliga turismen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 50. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ett samordningsorgan som kan utforma en policy för svensk turistpolitik och ta ansvar för uppföljning och utveckling av den småskaliga turismen
  Behandlas i
 51. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om flickor och teknik
  Behandlas i
 52. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om flickor och teknik
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 53. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om högre utbildning och kvinnoforskning
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 54. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om högre utbildning och kvinnoforskning
  Behandlas i
 55. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om uppföljning av medel till sektorsövergripande forskning
  Behandlas i
 56. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om uppföljning av medel till sektorsövergripande forskning
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 57. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om utbildning i arbetslivet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 58. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om utbildning i arbetslivet.
  Behandlas i
 59. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att papparollen behöver stärkas
  Behandlas i
 60. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att papparollen behöver stärkas
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 61. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om föräldrautbildning
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 62. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om föräldrautbildning
  Behandlas i
 63. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att jämställdhetsperspektivet måste belysas i HSU 2000
  Behandlas i
 64. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att jämställdhetsperspektivet måste belysas i HSU 2000
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = återremiss
 65. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om forskning om kvinnors hälsa där kvinnor utgör normen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = återremiss
 66. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om forskning om kvinnors hälsa där kvinnor utgör normen
  Behandlas i
 67. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en minimiålder på 18 år för inköp av tobaksvaror
  Behandlas i
 68. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en minimiålder på 18 år för inköp av tobaksvaror
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 69. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om åtgärder vad gäller alkoholmissbruket
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 70. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om åtgärder vad gäller alkoholmissbruket
  Behandlas i
 71. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om åtgärder mot narkotikamissbruket
  Behandlas i
 72. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om åtgärder mot narkotikamissbruket
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 73. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om rätten till legal abort
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 74. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om rätten till legal abort
  Behandlas i
 75. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om anorexi och bulimi
  Behandlas i
 76. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om anorexi och bulimi
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = återremiss
 77. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kultursatsningar
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 78. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kultursatsningar
  Behandlas i
 79. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om stöd till kvinnomuseer.
  Behandlas i
 80. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om stöd till kvinnomuseer.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 81. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om idrott och flickor.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 82. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om idrott och flickor.
  Behandlas i
 83. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ökad forskning om kvinnovåld
  Behandlas i
 84. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ökad forskning om kvinnovåld
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 85. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om preciserad redovisning i rättsstatistiken vad gäller våld och hot om våld mot kvinnor
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 86. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om preciserad redovisning i rättsstatistiken vad gäller våld och hot om våld mot kvinnor
  Behandlas i
 87. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om polisinsatser vid kvinnovåld och införande av ett datoriserat informationssystem inom polisen vid bl.a. kvinnovåld
  Behandlas i
 88. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om polisinsatser vid kvinnovåld och införande av ett datoriserat informationssystem inom polisen vid bl.a. kvinnovåld
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 89. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om livvaktsskydd, vapenlicens för pepparspray, behandlingsinsatser och fokusering på gärningsmännen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 90. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om livvaktsskydd, vapenlicens för pepparspray, behandlingsinsatser och fokusering på gärningsmännen
  Behandlas i
 91. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kvinnocentrum, handlingsprogram vid sjukhusbesök och kostnader för psykoterapi
  Behandlas i
 92. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kvinnocentrum, handlingsprogram vid sjukhusbesök och kostnader för psykoterapi
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 93. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ändring av socialtjänstlagen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 94. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ändring av socialtjänstlagen.
  Behandlas i
 95. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av snabb handläggning vid våldtäkt
  Behandlas i
 96. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av snabb handläggning vid våldtäkt
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 97. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om den inledande svenskundervisningen för invandrare.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 98. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om den inledande svenskundervisningen för invandrare.
  Behandlas i
 99. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om innehav av vapenlicens för dem som döms för våldsbrott.
  Behandlas i
 100. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om innehav av vapenlicens för dem som döms för våldsbrott.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 101. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att jämställdhetsperspektivet måste belysas i HSU 2000
  Behandlas i
 102. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om forskning om kvinnors hälsa där kvinnor utgör normen
  Behandlas i
 103. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om anorexi och bulimi
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.