Till innehåll på sidan

Kvalitet i vård och omsorg genom utbyggnad av vuxenutbildningen

Motion 2022/23:1488 av Marianne Fundahn m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-22
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga utbyggnad av vuxenutbildningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att få en vård och omsorg av hög kvalitet så behövs det personal med rätt kompetens. Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna idag inom offentlig sektor. Prognoser visar att en brist på utbildade inom vård och omsorg väntas bestå eller tillta fram till år 2035. En växande befolkning i kombination med en ökad andel äldre, väntas medföra en betydande ökning av arbetskraft inom vård och omsorg. Samtidigt väntas tillgången på gymnasial vård och omsorgsutbildade minska, vilket innebär att det blir en brist på dessa. För att kompensera för denna brist så behöver vuxenutbildningen inom området öka. Det finns ett stort intresse för utbildningen men tyvärr alldeles för få platser. Många som idag jobbar inom vård och omsorg saknar adekvat utbildning för arbetet vilket ger minskad kvalitet och ökad belastning för de som har utbildning. Trots en vilja och önskan hos de som saknar utbildning att utbilda sig så sorteras deras ansökningar till utbildning bort med motiveringen, att de har jobb. Detta är inte acceptabelt, när bristen på utbildad och kompetent personal är så stor, då måste vuxenutbildningen byggas ut för att möta behovet.

 

 

 

Marianne Fundahn (S)

Gunilla Svantorp (S)

Inga-Lill Sjöblom (S)

Jennie Nilsson (S)

Jessica Rodén (S)

Johan Andersson (S)

Mirja Räihä (S)

Paula Holm

Yrkanden

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga utbyggnad av vuxenutbildningen och tillkännager detta för regeringen.
    Behandlas i: Utbildningsutskottet
    Betänkande 2022/23:UbU9
    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.