Till innehåll på sidan

Kroppsvisitation i samband med transporter vid landets förvar m.m.

Motion 2022/23:1567 av Hans Eklind (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-23
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Migrationsverkets personal rätt att kroppsvisitera förvarstagna i samband med transporter och visitera förvarstagnas skåp/förråd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tryggheten för anställda vid våra myndigheter är av yttersta vikt. Vi lever i en tid då hot och våld ökar. Anställda ska därför ha rättsligt stöd för att kunna säkra sin egen säkerhet och arbetsmiljö. Trots att det för snart två år sedan uppdagades att det rättsliga stödet inte finns för att kroppsvisitera förvarstagna i samband med transporter och för visitation av förvarstagnas skåp/förråd har inte regeländringar genomförts. Det måste snarast åtgärdas.

För några år sedan övertog Migrationsverket ansvaret för transporter till och från förvar. Transporter för läkar- och tandläkarbesök, men även vid verkställighet av avvisning, utvisning och förhör. Myndighetens personal genomförde till en början en kroppsvisitation av den förvarstagne. Detta trots att det enligt utlänningslagen saknas stöd för en kroppsvisitation, men visitationen kunde enligt myndigheten ändå genom­föras i och med arbetsmiljölagen. Myndighetens jurister har sedan kommit fram till att utlänningslagen står över arbetsmiljölagen och att det därför saknas lagstöd för att fortsätta med kroppsvisitationer.

Detta har lett till att myndigheten idag endast genomför riskfria transporter, det vill säga endast frivilliga verkställigheter. Istället har Migrationsverket, i avvaktan på en regeländring, tvingats rekvirera transporter från Kriminalvården. Kriminalvårdens transporttjänst är sedan tidigare överbelastad, men på grund av bristande lagstöd tvingas nu myndigheten hantera ytterligare tusentals transporter.

Att rätten till kroppsvisitation är viktig visar de fall där man hittat både knivar och skärverktyg.

  <

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Migrationsverkets personal rätt att kroppsvisitera förvarstagna i samband med transporter och visitera förvarstagnas skåp/förråd och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2022/23:SfU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.