Till innehåll på sidan

Krafttag mot brottslighet

Motion 2019/20:554 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-09-27
Granskad
2019-09-27
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Motion till riksdagen

2019/20:554

av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Krafttag mot brottslighet

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kriminalisering av deltagande i kriminell organisation och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta straff för övergrepp i rättssak och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kriminalisering av lögn i polisförhör och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nationellt ansvar och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om beslagtagande och förverkande av tillgångar från grovt kriminella

Yrkanden

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nationellt ansvar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2019/20:JuU1
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta straff vid gränsöverskridande kriminalitet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2019/20:JuU26
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kronvittnessystem och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2019/20:JuU27
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kriminalisering av lögn i polisförhör och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2019/20:JuU25
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utökat vittnesskydd och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2019/20:JuU27
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om beslagtagande och förverkande av tillgångar från grovt kriminella och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2019/20:JuU26
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Avslag
 7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om anonyma vittnesmål och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2019/20:JuU27
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 8. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kriminalisering av deltagande i kriminell organisation och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2019/20:JuU26
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 9. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta straff för övergrepp i rättssak och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2019/20:JuU26
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 10. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Tullverkets samverkan med andra myndigheter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Skatteutskottet
  Betänkande 2019/20:SkU7
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 11. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta straff för vapensmuggling och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2019/20:JuU33
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 12. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om militära resurser till stöd för polisens arbete och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2019/20:JuU1
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 13. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förlängd tid för sparat kameramaterial och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2019/20:JuU27
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 14. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om användandet av kräkmedel mot misstänkta narkotikalangare och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2019/20:JuU25
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 15. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta straff för människosmuggling och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2019/20:SfU20
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 16. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ökad förmåga att hantera illegal utförsel av stöldgods och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Skatteutskottet
  Betänkande 2019/20:SkU7
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 17. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om befogenhet att ingripa mot läkemedelsinförsel och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Skatteutskottet
  Betänkande 2019/20:SkU7
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 18. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om verktyg för att bekämpa trafficking och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2019/20:JuU29
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 19. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell handlingsplan för kommuner och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Civilutskottet
  Betänkande 2019/20:CU10
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 20. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta straff för smuggling av explosiva varor och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2019/20:JuU26
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 21. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förenklade regler för avlägsnande och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2019/20:JuU25
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 22. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om säkrare och tryggare områden med ökad polisiär närvaro och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Civilutskottet
  Betänkande 2019/20:CU10
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 23. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om befogenhet att kvarhålla transportör och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2019/20:JuU25
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 24. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökade insatser för att förbättra personskydd och säkerhet för Tullverkets personal och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Skatteutskottet
  Betänkande 2019/20:SkU7
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 25. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om befogenhet att kvarhålla gods och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Skatteutskottet
  Betänkande 2019/20:SkU7
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 26. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om beväpning av tulltjänstemän och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Skatteutskottet
  Betänkande 2019/20:SkU7
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 27. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nationellt tiggeriförbud och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2019/20:JuU25
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.