Till innehåll på sidan

Kostnadsansvar vid byggfel

Motion 2014/15:492 av Hans Hoff (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-06
Granskad
2014-11-06
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över vem som har kostnadsansvaret vid byggfel.

Motivering

Under 2000-talet har det i Sverige byggts omkring 30 000 villor och mellan 160 000 och 200 000 bostäder i flerfamiljshus med enstegsfasad. Det är byggteknik som innebär att det yttersta skiktet, som består av puts, är tänkt att fungera som både regn- och vindskydd. Putsen ligger direkt mot det bakomliggande isoleringsmaterialet. Metoden har använts, och används fortfarande, av stora välkända byggbolag.

Dessa hus får problem när det uppstår sprickor i fasaden vid infästningar, fönster eller balkonger eller till följd av regn och blåst. Det räcker med mycket små sprickor eller skador för att fukten ska komma in. Vatten tränger in i sprickorna och eftersom det saknas en luftspalt har vattnet ingenstans att ta vägen. I stället stannar fukt inne i fasaden och det uppstår mögel, röta och hussvamp. Dessutom försvagas konstruktionen, som vanligen är av trä. Skadorna är svåra att upptäcka, då fukt och mögel inte syns på fasaden.

Tekniken med enstegsfasad har lett till stora problem för husägare, som har fått sina husfasader skadade. Boverket har uppskattat kostnaderna för att åtgärda samtliga hus till mellan 1 och 2,5 miljarder kronor. Många boende har också drabbats av allergiska problem och sjukdomar på grund av möglet.

Husägare har svårt att få felet åtgärdat av byggbolaget, trots att flera bolag har känt till problemet. De hänvisar till att det handlar om vedertagen byggmetod. Inte heller försäkringsbolag anser att det är deras sak att ersätta skadan. Högsta domstolen har beviljat prövningstillstånd i mål som handlar om enstegstätad fasad, men ärendet är inte avgjort än, varför osäkerheten för husägare kvarstår.

Tekniken har dömts ut av Boverket och Sveriges tekniska forskningsinstitut. Boverket har länge ansett att metoden är direkt felaktig och därmed inte uppfyller de krav som är rimliga att ställa på byggnaders säkerhet mot fukt.

Det är orimligt att en husägare ska stå för kostnadsansvaret för ett mögelskadat hus, som är byggt enligt vedertagna metoder, som byggbolag menar. Olika typer av byggfel är mycket vanliga idag och det är svårt för husägare att få rätt. Därför är det angeläget att kostnadsansvaret vid byggfel snarast reds ut, inte minst med tanke på att stora byggbolag fortsätter att använda metoden i olika varianter.

.

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över vem som har kostnadsansvaret vid byggfel.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2014/15:CU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.